De to organisasjonene på folkemusikkfeltet går sammen.

På folkemusikkfeltet har det siden 1987 eksistert to parallelle organisasjoner. Nå er de samlet i en ny felles organisasjon for folkemusikk og folkedans.

Etter konflikt blant annet om etableringen av en festival for gammaldans, brøt en gruppering ut av Landslaget for Spelemenn (LfS) i 1987.

Utbryterne stiftet Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD), og siden den gang har det eksistert to organisasjoner på folkemusikkfeltet. Denne helgen slo NFD og LfS seg sammen til Folkemusikk- og folkedansorganisasjonen i Norge.

Nå starter arbeidet med å bygge en felles plattform.

Nyvalgt leder for den nye organisasjonen er tidligere kultursjef i Ål i Hallingdal. Maria Høgetveit Berg. Hun var blant annet den første kvinnelige lederen i Noregs Mållag, og har tidligere vært aktiv i Norsk Folkemusikk- og Danselag og vært dommer ved mange landskappleiker.

Publisert:

Del: