Jazzfestivalen i Molde har på “en imponerende måte” forent jazzfestival og folkefest, mener Kulturrådet. Tallene som brukes for å begrunne dette er mer teoretiske enn reelle.

Shibusa Shirazu Orchestra, Molde jazzfestival 2010, © Karl Bugge

I sammenheng med den pågående vurderingen av knutepunktfestivalene, ba Kulturdepartementet Norsk Kulturråd om en vurdering av den kunstneriske måloppnåelsen til Olavsfestdagene i Trondheim og Molde Internasjonale Jazz Festival (MIJF).

Mens Olavsfestdagene får kritikk for å spille for lite kirkemusikk, blir MIJF vurdert positivt av Kulturrådet.

I rapporten heter det at det på MIJF i 2010 ble “solgt i alt 25 576 billetter, inkl. festivalpass. Av dette var 10 313 billetter til Romsdalsmuseet. Fordelt på fire konserter gir dette et billettsalg på drøyt 2500 pr. konsert på Romsdalsmuseet.”

Imponerende forening
Bare én av disse konsertene, med Missy Elliott og Karpe Diem, regnes ikke som en jazzkonsert. Med gjennomsnittstallet som begrunnelse slår rapporten fast at det er “grunn til å anta at den ene konserten som ikke kan regnes som en jazzkonsert sørget for ca. 10 % av totalt billettsalg på Moldejazz i 2010. Slik sett har MIJF på en imponerende måte lykkes med å forene den fokuserte jazzfestivalen med folkefesten og skapt sammenhenger som styrker både festivalens økonomi og faglige innhold.”

Om man legger faktiske besøkstall til grunn, ikke gjennomsnitt, ser det litt annerledes ut.

Medier som dekket konsertene i Romsdalsmuseet, blant annet Dagbladet, oppgir at det var 4 700 tilskuere til stede på konserten med Missy Elliott, altså nesten dobbelt så mange som gjennomsnittet. NRK skrev at det var 1200 til stede på konserten med Sonny Rollins samme sted.

Jazzen dominerer
— Materialet vi har brukt, har tatt utgangspunkt i antall solgte billetter – og det kan være stor forskjell på besøkende og betalende, sier Sjur Færøvig, seksjonssjef for musikk i Norsk Kulturråd.

— Poenget er uansett forholdet mellom folkefesten og jazzfestivalen. Det vi forsøker å beskrive med tall her, er at de i Molde har greid å forene den faglig fokuserte jazzfestivalen med den bredere folkefesten. Det som dominerer i Molde, både i antall konserter og i antall publikummere, er det faglige jazzinnholdet.

— Men tallet dere bruker for å vise dette er bare halvparten av det reelle?

— Tallene vi oppgir er hentet fra festivalens egen oversikt over antall solgte billetter til arenaen på Romsdalsmuseet. Dette var 10 313 solgte billetter fordelt på fem arrangementer (hvorav ett gratisarrangement), og dette gir i snitt 2 500 solgte billetter per betalings-arrangement. Det nøyaktige antallet solgte billetter til konserten med Missy Elliot og Karpe Diem har vi ikke fått oppgitt fra Molde – derfor snittutregningen.

— Er 10% og 20% like imponerende?

— Hovedpoenget er at hoveddelen av festivalens program har en klar jazzprofil, og at billettsalget viser at festivalen har lykkes med å forene det fokuserte jazzprogrammet med folkefesten.

Viktig skille
Færøvig forklarer at Kulturrådet hadde møter med MIJF i forkant av rapporten

— Der ba vi dem beskrive virksomheten sin i detalj, og gå gjennom den kunstneriske strategien slik de har lagt den opp. Gjennomgangen vi så har gjort, er en vurdering av den kunstneriske måloppnåelsen.

— Var det MIJF selv som regnet publikumstallet på hver konsert i gjennomsnitt, ikke reelle besøkstall?

— Nei, det er Kulturrådet som har bedt om oversikt over festivalens billettsalg, og vi har foretatt utregningen. Som nevnt er det viktig å skille mellom antall publikum som oppgis og antall solgte billetter. Erfaringsmessig er det ofte stor forskjell på disse tallene.

Publisert:

Del: