INNLEGG: Åse Kleveland presiserer et sitat i intervjuet med henne her på Ballade 5. januar. Rikskonsertene er selvsagt ikke de eneste som driver med flerkulturell musikkformidling, skriver hun.

Debatten om Rikskonsertenes virksomhet går videre. Det setter vi pris på. For at den skal bli mest mulig saklig har jeg behov for å presisere et sitat i Ballade 5. januar.

Min uttalelse om at ”Vi er den eneste musikkinstitusjonen i Norge som driver med flerkulturell musikkformidling, gjennom skoleturneer så vel som offentlige konserter og omfattende utenlandsvirksomhet.” har blitt tolket som en påstand om at vi er de eneste som driver med flerkulturell musikkformidling. (Hytta 8.1.)

Det er vi selvsagt ikke. Det utdypes i den påfølgende setning: ” Bredden, profesjonaliteten og mangfoldet det gir oss, og den kompetansen og det nettverket det skaper, er faktorene som gir vekstvilkårene og mulighetene til også å lage en festival som dette.” Min uttalelse handler om den samlede aktiviteten – lokalt, nasjonalt og internasjonalt – som i betydelig grad skjer i et nært samarbeid med et stort antall utøvere, institusjoner og organisasjoner innen det flerkulturelle området.

Åse Kleveland, Rikskonsertene.

Publisert:

Del: