I sommer har ytterligere tre musikere blitt hedret med utnevnelser fra kongehuset. Nylig mottok harpist Willy Postma og trompetist Ole Edvard Antonsen utnevnelsene, mens domorganist Per Fridtjof Bonsaksen ble utnevnt tidligere i sommer.

Willy Postma

De tre utnevnelsene lyder som følger:

Willy Postma (18. august)
”H.M. Kongen har utnevnt Willy Huibertje Postma til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes musikalske innsats. Ordensrådet har i sin vurdering lagt betydelig vekt på hennes pionerinnsats for harpeundervisningen i Norge og Skandinavia. Videre at hun som utøvende harpemusiker har utviklet seg til å være en førende harpist i Norden og at hun har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i inn- og utland”.

Ole Edvard Antonsen (17. august)

”H.M. Kongen har utnevnt Ole Edvard Antonsen til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk og internasjonalt musikkliv. Ordensrådet har i sin vurdering lagt særlig vekt på han innsats som utøvende musiker og dirigent både nasjonalt og internasjonalt. Han er aktiv innen et bredt spekter av sjangere og spiller musikk innen klassisk musikk, kammermusikk, barokk, jazz og mer poprettet musikk. Videre er det lagt vekt på hans store betydning og drivkraft i musikkorpsbevegelsen”.

Per Fridtjof Bonsaksener (30. juli)

”H.M. Kongen har utnevnt Per Fridtjof Bonsaksen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St Olavs Orden for hans innsats for norsk kirkemusikk. Ordensrådet har i sin vurdering lagt vekt på hans posisjon som en av vårt lands ledende orgelsolister. Han har med stor grundighet og seriøsitet bidratt til å holde den tysk-lutherske kirkemusikktradisjonen på et liturgisk høyt kvalitativt nivå. Det er også lagt vekt på at han i en årrekke har vært den ledende kraft i planleggingen og gjennomføringen av de årlige Olavsfestdagene i Trondheim”.

En oversikt over tildelinger gjort det siste året finnes her.

Publisert:

Del: