I Finland var det bred enighet om at én organisasjon var bedre enn to i arbeidet med musikkeksport- og utveksling.

Alice Cooper, konsert i Helsinki 2011, © Adrián Pérez / Flickr.com

Kulturdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan MIC Norsk Musikkinformasjon og Music Export Norway (MEN) best kan samføres til “ett høyt kompetent og ressursmessig effektivt organ“. I Finland har en lignende prosess allerede funnet sted. I oktober 2011 annonserte det finske musikkinformasjonssenteret (FIMIC) og eksportkontoret Music Export Finland (Musex) at de fusjonerte til Music Finland.

Pekka Sipilä, styreleder i Music Finland og direktør i den finske musikkforleggerforeningen, sier at det “noen ganger var vanskelig å bestemme hvem som skulle gjøre hva” da det eksisterte to organisasjoner.

— Vi kvittet oss med et problem ved å slå disse organisasjonene sammen.

Les også: Slik tenker våre naboland om eksporten

Enighet
Music Finland skal være operativ i løpet av 2012. Avgjørelsen om fusjon var enstemmig blant eierorganisasjonene, som alle er med inn i styret i den nye organisasjonen.

Blant disse er blant andre IFPI Finland, Finnish Musicians Union, Finnish Music Publishers Association og opphavsrettsorganisasjonen TEOSTO.

— Det var åtte organisasjoner bak denne avgjørelsen. Alle var enige, sier Sipilä.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Nye brukergrupper
Tuomo Tähtinen, direktør i Music Finland, sier at hovedoppgaven nå er å definere strategien. Tähtinen mener at forholdene ligger til rette for å involvere hele musikkfeltet på en nyorientering.

— Vi kan snart tilby tjenester til nye brukere som ikke kunne benytte seg av tjenestene tidligere, og vi har en utrolig mengde med kunnskap i organisasjonen. Nå definerer vi tjenestene vi skal tilby, Utfordringen er at spekteret vi skal dekke er så stort.

Pengekanal
I perioden 1999 – 2004 økte markedsverdien av finsk musikkeksport fra 3,8 millioner euro til 21,7 millioner euro. I 2008 var verdien av finsk musikkeksport 23,3 millioner euro, i følge rapporter Musex utarbeidet.

Det tilsvarer 180 millioner kroner i dagens kroneverdi i Norge.

Music Finland skal kanalisere mye penger som organisasjonen ikke bruker selv, som for eksempel reisestøtteordninger, og opererer først og fremst med volum framfor et budsjett.

— Det totale volumet i 2011 for FIMIC og Musex lå et sted rundt 4,5 millioner Euro, som også inkluderer også penger fra musikkbransjen, sier Tähtinen.

Les også: - Bruk UDs eksportkompetanse

Koordinerte departementer
Finansieringen fra det finske Kulturdepartementet og Næringsdepartementet er omtrent lik, opplyser Tähtinen.

— Hvor godt koordinert er departementene når det kommer til hvilken profil Music Finland skal ha?

— De er godt koordinert. De har forskjellige perspektiver sett fra sine ståsteder, men jeg tror vi har en god konsensus akkurat nå på hva vi skal levere til hvem.

Les også: Eksport eller utveksling?

Kultur? Næring?
Tidligere har det vært en distinksjon mellom eksport og kulturutveksling representert av Musex og FIMIC, og dette skal holdes separat i Music Finland.

— Selv om mange av våre operasjoner vil overlappe må vi være i stand til å separere eksportaktiviteter fra andre funksjoner fordi Næringsdepartementet bare støtter eksport og forretningsaktiviteter mens Kulturdepartementet støtter både kulturell utveksling og eksport.

— Samtidig vil jeg heller kalle det promotering framfor utveksling fordi vi skal øke oppmerksomheten rundt finsk musikk og finske opphavspersoner, sier Tähtinen.

Publisert:

Del: