Det er etablert en organisasjon som har som formål å samle forbrukere og fildelere om felles standpunkt om fildelingsproblematikken. FriBit er navnet.

FriBit logo (Foto: fribit.no)

FriBit mener at det til dags dato ikke finnes tilfredsstillende løsninger.

Formålet med FriBit er å komme fram til løsninger som fungerer best mulig for alle parter, fra forbrukere og fildelere til artister, produsenter og filmskapere. FriBit legger til grunn gode tilbud til forbrukeren og at opphavsmenn skal få betalt.

FriBit oppstår i mellomrommet mellom de som er for eller mot fildeling, og ønsker på bidra til en mer løsningsorientert og konstruktiv debatt.

Organisasjon planlegger blant annet informasjonskampanjer, og ønsker å samle alt mulig av fri kultur i stor database.

FriBit sikter på høye medlemstall noe som kan legge sterkere press på underholdningsbransjen og politikere.

FriBit har denne hjemmesiden.

Publisert:

Del: