Selskapet bak Døgnvill-festivalen i Tromsø vil ekspandere til Stavanger. Det kan potensielt bli katastrofe for det lokale musikk- og kulturlivet i byen, mener Martyn Reed i Numusic.

publikum_illustrasjon

Av Carl Kristian Johansen

AIR Productions står bak festivalen Døgnvill i Tromsø. Døgnvill profilerer seg på rock, pop og hip hop. I 2008 var artister som Sex Pistols, 50 Cent, Madcon og Travis headlinere på Valhall Stadion. I 2009 vil Døgnvill arrangeres i Tromsø for tredje gang, på datoene 28. og 29. august.

I 2009 vil AIR arrangere en variant av Døgnvill i Stavanger den samme helgen. Ambisjonen er at headlinerne skal være de samme som i Tromsø. I følge Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis var Stavanger Stadion tenkt som arena, og søknaden til Stavanger kommune om støtte lød på 950.000 kroner. Senere i mars skriver avisene at ambisjonene til AIR er senket; fotballbanen Midjord, som ligger i et sentrumsnært boligfelt er blinket ut som festivalområde, og søknaden til kommunen lyder nå på 550.000 kroner.

Negativt utslag
Martyn Reed grunnla i 2000 Numusic – en festival for elektronisk musikk og kunst – i Stavanger. Reed er sterkt kritisk til Døgnvill-planene, som han mener undergraver arbeidet lokale kulturprodusenter har lagt ned over lang tid, og den kommunale satsningen på et mangfoldig kulturliv.

— Det er allerede tre festivaler i Stavanger i den perioden Døgnvill planlegger sitt arrangement, sier Reed, og henviser til Xplosif Hip Hop Festival, litteraturfestivalen Kapittel og Reeds egen festival Numusic.

— Vi samarbeider godt og planlegger og diskuterer program, deler artister, og samkjører datoer. Det å plassere Døgnvill i denne perioden kommer til å få konsekvenser for disse arrangementene, mener Reed.

Hva slags konsekvenser vil det få?

— Plasserer man en stor kommersiell festival i den samme perioden tvinger man publikum til å ta en avgjørelse på om de skal se store artister, som for eksempel et band som Oasis, eller om de skal komme til oss. Det er problematisk ut fra et økonomisk synspunkt, mener Reed.

— Xplosif og Numusic blir karakterisert som nisjefestivaler, men som alle andre mindre festivaler har vi som ambisjon om å overskride nisjene og bli bredere for å nå et større publikum. Vi har også fått offentlige penger med dette som formål, sier Reed.

Starbucks-modellen
Reed advarer mot at Døgnvills Stavanger-planer får kommunal støtte.

— At kommunen vurderer å støtte en stor festival i samme periode vil være destruktivt for det eksisterende tilbudet, mener Reed, som etterlyser en analyse av hva Døgnvills planer fører til for de etablerte festivalene og kulturlivet i Stavanger generelt.

— AIR har etablert en mal som man kan anvende på hvilken som helst by i Norge. Det er en slags Starbucks-modell der man etablerer seg ved siden av en annen festival for å spise av markedet andre har bygget opp over tid.

— Kultur og næring har vært et begrepspar i mange år nå, og kultur blir nå dominert av næringsaspektet. I kulturlivet bruker man stadig nye businesstrategier og i Stavanger ser jeg en forandring i hvordan kultur blir solgt til folk. Det er ikke lenger kultur og næring, men næring og næring. Et etablert kulturliv som har blitt støttet i mange år blir truet med etableringen av Døgnvill, og det betyr et massivt tilbakeskritt for det lokale kulturlivet, mener Reed.

Numusic og Xplosif er klubborienterte arrangementer, mens Døgnvill planlegger konserter i stadionformat. Hvordan kan det bli en kamp om det samme publikummet?

— Ingen har spurt oss om vi ønsker å arrangere konserter for 7000 mennesker. Det er noe vi faktisk planlegger, men vi vil nå de 7000 menneskene over tid, basert på et solid, godt forankret fundament, sier Reed.

— Pengene på kommunens kulturbudsjett bør bli brukt på lokal ekspertise, og de som ønsker å jobbe med kunst og kultur i Stavanger framfor å ta en jobb i et oljeselskap. Ikke de som kommer utenfra med masse penger og stikker av igjen med ølpengene etterpå.

Hvorfor rockefestival?
I budsjettforslaget for 2009 sier Stavanger kommune at Stavanger må arbeide for å få på plass en rockefestival av nasjonal betydning, og at en kommunalt nedsatt arbeidsgruppe skal utrede forutsetningen for å lykkes med en slik festival. Men regionens erfaring med rockefestivaler er dårlig. Helt nylig gikk Classic Rock i Sandnes konkurs, og rockefestivalen Pulpit ble tvunget til å legge ned i 2007 etter tre år med underskudd og dårlig besøk.

Reed stiller seg undrende til den politiske viljen til å ha rockefestival. En vilje som ikke gjenspeiles i byens musikkmiljø, mener Reed.

— Spørsmålet er hvorfor det er politisk vilje for en rockefestival. Kommunalt og fylkeskommunalt støttede festivaler som Classic Rock og Pulpit har allerede kollapset.

— Politikerne burde stå fram og forklare hvorfor en rockefestival av nasjonal betydning er ønskelig, begrunne dette med research og stimulere til debatt. Nå ser dette ut som naiv og usikker framferd, mener Reed.

Publisert:

Del: