– Problemet med halvoffentlige organisasjoner som Ny Musikk, er at de har en lei tendens til å glemme hvilken oppgave de i utgangspunktet hadde, skriver en irritert Dagfinn Koch i dette etterspillet til Cikada-debatten.

Dagfinn Koch

Det er sikker greit nok for Lene og Janne og definere oppgaver for seg og sine, at de ikke behøver å ta stilling til Glenn Hauglands meninger.

Jeg finner den form for strategi ytterst feminin (og semi-fascistoid). Når Kenneth slipper unna med sin ubegrunnete usaklighet er det for frøkenene OK, men når Glenn strammer til grepet, er det plutselig ikke et tema lengere. Det å ikke kunne ta en kvalifisert stilling til Kenneths uttalelser fører ikke til annet enn å skade Ny Musikk som organisasjon.

Problemet med halvoffentlige organisasjoner som Ny Musikk, er at de har en lei tendens til å glemme hvilken oppgave de i utgangspunktet hadde, til fordel for behagelige hoffstrukturer som hele tiden forsøker å gjøre seg lekker for kulturbyråkratiet.

Det ville vært mye mer voksent av Lene og Janne å tatt tak i Kenneths utaleleser og arrestert dem i all offentlighet, selv om han tilhører Cikada-klanen: Vi er ikke er tjent med den type ubegrunnedede synsing som han har presetert for oss.

Dagfinn Koch, komponist

Publisert:

Del: