Beslutningen er tatt av Nokut etter evaluering.

Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) på Musikkhøgskolen får fortsette i fem nye år. Det har NOKUT besluttet etter en omfattende evaluering.

– Det er svært gledelig å få fornyet tillit fra ekspertkomitéen og NOKUT, slik at vi kan fortsette med arbeidet vårt i CEMPE, uttaler senterleder Jon Helge Sætre, i en pressemelding.

CEMPE fikk senterstatus i 2013. Senteret arbeider for å utvikle kunnskap om undervisning og læring i høyere musikkutdanning. Gjennom prosjekter, nettverk og innovative forsøk utforsker CEMPE undervisningsformer, arbeidsmåter og utdanningsinnhold for studenter som skal møte framtidens musikkliv.

I løpet av året som har gått har CEMPE lagt ned mye arbeid i egenevaluering, institusjonsbesøk og ekspertkomitéens tilbakemeldinger. Prosessen har munnet ut i en «action plan» som beskriver veien videre for CEMPE.

Sentrene for fremragende utdanning har blitt vurdert av en internasjonal ekspertkomité. Komiteen anbefalte enstemmig og uten forbehold at både CEMPE og søstersentrene, bioCEED og MatRIC, burde gis SFU-status i en ny femårsperiode, fra 2019-2023. Evalueringsrapporten viser at ekspertkomitéen var imponert over hva de tre sentrene har fått til, både på egen institusjon, nasjonalt og internasjonalt.

Evalueringsprosessen har imidlertid ikke bare hatt vurdering som formål, men også utvikling. Et av komitéens oppdrag har vært å hjelpe sentrene i å utvikle planer for neste periode, gjennom å stille kritiske spørsmål og høye krav – det NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) selv omtaler på sine nettsider som «knallhard evaluering».

NOKUT ved direktør Terje Mørland er ifølge melden også glad på sentrenes vegne:

– Sentrene har fått til mye på kort tid. Alle sentrene har utviklet en rekke vellykkede programmer, prosjekter og tiltak. Samtidig har de vist hva de har bidratt med og forbedret i undervisningspraksis på en overbevisende måte. I løpet av midtveisevalueringen utviklet sentrene gode visjoner om hvor de så sine bidrag til å utvikle pedagogiske praksiser innenfor fagområdene deres, uttaler han på nokut.no.

Publisert:

Del: