15 utøvende musikere og komponister får også stipend fra Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse.

Peter Herresthal Foto: Sussie Ahlburg

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere deler ut 1,25 millioner kroner i stipend til følgende 15 utøvende musikere og komponister: Jon Øivind Bylund Ness, Sandra Lied Haga, Amalie Eikaas Stalheim, Thomas Strønen, Jie Zhang, Torstein Aagaard-Nilsen, Lars Henrik Johansen, Thormod Rønning Kvam, Christopher Tun Andersen, Stian Sopp, Ida Gudim Sletner, Øyvind Torvund, Ørjan Matre, Marius Søfteland Neset og Joachim Carr.

Fegerstenstiftelsens musikkpris på kr. 250 000 til fremragende formidlere av samtidsmusikk går i 2018 til fiolinisten Peter Herresthal.

Juryens begrunnelse:
Peter Herresthal er en av Norges mest profilerte musikere med et stort nedslagsfelt nasjonalt og internasjonalt. Hans kunstneriske profil som fiolinist er tydelig knyttet til samtidsmusikken og formidlingen av den gjennom tallrike innspillinger og en utstrakt konsertvirksomhet. Herresthal er professor ved Norges musikkhøgskole og gjesteprofessor ved Royal College of Music i London og New York University, Steinhart School. Hans sterke samtidsfokus smitter over på studentene og åpner for at nye generasjoner musikere får innsikt i og interesse for deler av fiolinrepertoaret som ellers sjelden ville stå på deres repertoar.

Publisert:

Del: