I dag ble det markert at Morten Walderhaug, etter å ha vært direktør for Musikkinformasjonssenteret i nesten tre år, forlater skuten for å overta som direktør i Oslo Filharmoniske Orkester. Fra og med i dag 18.juni og til ny direktør er ansatt, er administrasjonsjef Lisbeth Risnes konstituert som midlertidig direktør for Musikkinformasjonssenteret.

Morten Walderhaug (Foto: Lisbeth Risnes)

Under en enkel seremoni, akkompagnert av hvitvin og jordbær, ble Walderhaug ønsket lykke til videre. Styreleder for Musikkinformasjonssenteret, Elef Nesheim, fremhevet i sin tale spesielt det gode samarbeidet de hadde hatt og håpet at det faktum at en person fra MIC overtar i Filharmonien vil kunne bidra til at samarbeidet mellom de to institusjonene kunne bli enda bedre i fremtiden.

Walderhaug på sin side uttrykte vemod over å forlate stillingen etter såpass kort tid, men håpet at han også i fremtiden vil kunne nyte godt av MICs kompetanse. Han takket for lærerike år og fremhevet spesielt at det er mye han har fått av denne jobben, som han vil kunne ta med i sin neste.

Fra og med i dag 18 .juni og til ny direktør er ansatt er administrasjonsjef Lisbeth Risnes konstituert som midlertidig direktør for Musikkinformasjonssenteret.

Ballade vil i samme periode bli noe uregelmessig oppdatert, bl.a. grunnet sykdom og ferieavvikling.

Publisert:

Del: