Ole Bull er ikke bare aktuell med festaftenen i regi av Bull-akademiet. Bulls komposisjon”Les Recuerdos de Habana” fra Cuba er nemlig gjenfunnet og rekonstruert, og “uroppføres” av Henning Kraggerud med Bergen filharmoniske orkester i Haugesund og Norheimsund 13. og 14. juni 2002. Harald Herresthal forteller her om bakgrunnen for stykket.

Ole Bull

Av Harald Herresthal

På sin første Amerika-reise i 1843 oppholdt Ole Bull seg i flere måneder på Cuba. Henrik Wergeland, som kjempet mot emigrasjon, hadde liten forståelse for Ole Bulls Amerikaplaner i 1843. Hva skulle han egentlig der? Berømmelse hadde han nok av, og pengepungen hans var etter norske forhold ganske velfylt. Ville ikke denne reisen bare føre ham enda lenger bort fra seg selv? Wergeland kom til at reisen bare kunne forsvares og aksepteres dersom det lyktes Bull med sin tryllebue og sitt strøk å få negerslavenes lenker til å briste:

Far da hen, far da hen, min Søn!
La din Tryllebue skjænke
Arme Negers Suk iløn
Styrken af en bønhørt Bøn,
Saa hans Lænke
For dens Strøg maa sønderbriste!

(Henrik Wergeland, vers fire fra diktet “Norge til Amerika ved Ole Bulls Didreise”).

Wergelands dikt skulle vise seg å være i høyeste grad aktuell, selv om Bull ikke maktet å løse rasekampen i Amerika.

I Havanna ble Bull akkompagnert av et orkester som for det meste bestod av fargede, og han hevdet begeistret at dette var de beste musikerne han noen gang hadde spilt med. Et skår i gleden var den såkallte La Escalera – konspirasjonen, som brøt ut mens han var på Cuba og som førte til at 700 fargede ble drept under opprøret mot de hvite.

Bull komponerte to verker under oppholdet. I disse benyttet han seg av cubanske danser, og det ser ut til at Bull var en av de aller første som benyttet seg av kreolske melodier i kunstmusikken. Recuerdos de Habana viser seg å være ett av Ole Bulls fineste verker. Da den ble fremført i Christiania høsten 1848 med tittelen Erindringer fra Havanna, skrev Morgenbladets anmelder at det var “en yndig Tonedigtning der endelig spiller hen paa en tropisk Zone og dens rige Vegetation. Den har yndige Motiver og Instrumentation.”

Man har helt frem til de seneste år regnet dette verket for tapt. Solofiolinstemmen og partituret er foreløpig ikke funnet, men på Yale Music Library ligger det et komplett stemmesett for orkester. Etter at undertegnede laget et partitur på grunnlag av dette materialet, ble det mulig å gjenskape store deler av solofiolinens oppgaver. Et resitativ, et par kadenser og flere av temavariasjonene måtte imidlertid rekonstrueres. Henning Kraggerud har med utgangspunkt i andre Ole Bull-verker rekonstruert solofiolinstemmen, og han skal selv “urfremføre” verket under Geirr Tveitt-festivalen i Haugdesund og Nordheimsund den 13. og 14. juni. Verket skal blant annet benyttes i dokumentarfilmen om Ole Bull, som regissør Aslak Aarhus i filmselskapet Visions har under arbeid

Sammenliknet med Bulls øvrige verker, som ofte preges av å være noe løse i formen, er “Recuerdos de Habana” forbausende effektiv og spenstig i formutviklingen, instrumentasjonen avvekslende og fargerik.

Publisert:

Del: