Under tittelen ”STIL – tabu eller potensial?” invivterer Norsk komponistforening til fagseminar 13.-15. februar.

Norsk Komponistforening logo

Norsk komponistforening har gjennom en årrekke arrangert fagseminar om ulike emner knyttet til arbeidet med musikkskaping i vår tid. Seminaret har etablert seg som en sentral institusjon for faglig inspirasjon og diskusjon, og blitt en viktig møteplass for komponister, lydkunstnere, musikkvitere og andre musikkinteresserte fra hele Norden. Årets utgave tar for seg begrepet stil og dets skiftende innhold og betydning.

Her utfordres oppfatningen om stil som et reduserende begrep, gjennom flere problemstillinger:

Kan vi både trekke veksler på den stilmessige kunnskapen som er oppstått gjennom musikkhistorien, og samtidig med ett nytt blikk knytte begrepet opp til dagens kunstmusikkproduksjon? Hvordan opptrer stil i forskjellige miljøer og sjangre; hvordan etableres stiler, og hva gir stilmessig gyldighet?

Medvirkende

Ina Blom, førsteamanuensis i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, og forfatter av boken

”On the Style Site” (Sternberg Press 2008)

Bernhard Lang, østerriksk komponist

Morten Eide Pedersen, musikkhistoriker og universitetslektor ved Griegakademiet

Karl Aage Rasmussen, dansk komponist og skribent

Erik Steinskog, musikkviter og førsteamanuensis ved institutt for musikk, Griegakademiet

Tanja Orning, utøver og doktorgradsstipendiat ved Norges Musikkhøgskole

Gisle Kverndokk, norsk komponist

Eivind Buene, norsk komponist

Fagseminaret finner sted ved Torbjørnsrud Hotell 13.-15. februar. Seminaret er åpent for alle interesserte, men antallet plasser er begrenset. Påmelding innen 30. januar.

For mer informasjon se foreningens hjemmesider.

Publisert:

Del: