Norsk Rockforbund markerer 30 år ved å snakke fag og se fremover.

— Da Norsk Rockforbund fylte 25, så vi tilbake på det vi hadde fått til. Nå ønsker vi å heller se fremover og snakke mer om det vi kan best, sier fungerende daglig leder i NRF, Lars Tefre Baade.

Verdien av kultur
For NRF betyr dette blant å vise det som skjer i kulissene under store publikumsopplevelser. Under fagkonferansen i Oslo på torsdag skal for eksempel “Årets frivillige” Tore B. Kristiansen snakke om verdier, mens Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) skal innlede en paneldebatt som har fått tittelen “Er kultur bare kultur?”.

— Denne debatten følger opp den omstridte rapporten fra Telemarksforskning som sier at kultur er av underordnet betydning for hvor folk velger å bo.

I panelet stiller blant andre Kommunal og Regionaldepartementet. De har nylig gitt NRF 1 million kroner til et “bolystprosjekt”, som skal bidra til å “bevisstgjøre og øke kompetanse slik at kultur-, konsert-, og festivalaktører kan fungere som sentrale tilflyttingsgeneratorer”.

— Så, ja. Det kan bli interessant, sier Baade.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Stor vegg, mange plakater
NRF håper også å lage “Norges største plakatvegg” i forbindelse med jubileet. I samarbeid med Popsenteret gjøres en stor, naken vegg i Schouskvartalet tilgjengelig.

— Her trenger vi hjelp fra de som sitter med plakater, og håper å få tilsendt og overlevert så mange som mulig, forklarer Baade.

Plakatene vil bli hengende som en del av Popsenterets utstilling,

Vorspiel til landsmøtet
Noe av det viktigste for NRF i anledning jubileet blir uansett å trekke frem det de kan best.

— I fjor sto vi for 10 000 studietimer. Kompetanseutveksling i medlemsmassen er det viktigste vi gjør.

Torsdagens arrangement ble raskt fulltegnet. Fagkonferansen fungerer for øvrig som et vorspiel til NRFs landsmøte, som arrangeres i helgen.

Publisert:

Del: