Kultur- og kirkedepartementet har i dag lagt ut sin høringsuttalelse om opera og ballett, som nå sendes til departementer, fylkeskommuner, kommuner i tillegg til berørte institusjoner.

Hulda og Garborg

Kultur- og kirkedepartementet har i dag lagt ut “Nasjonal plan for produksjon og formidling av opera og ballett” på høring til departementer, fylkeskommuner, kommuner i tillegg til berørte institusjoner.

Stortinget vedtok 15. juni 1999 at det skulle bygges et nytt operahus i Oslo. I den forbindelse gjorde Stortinget vedtak om at det skulle “utvikles en modell for opera- og ballettformidling i Norge innen ferdigstillelsen av det nye operahuset.”

Kulturdepartementet oppnevnte i juni 2000 en referansegruppe som skulle bistå en prosjektgruppe i departementet i å utvikle en nasjonal plan for produksjon og formidling av opera og ballett. Referansegruppen har hatt en rådgivende funksjon.

Planen omfatter både institusjoner, tiltak og frie grupper som både direkte og indirekte opererer eller kan operere innenfor opera- og dansefeltet. Prosjektgruppen avga utredningen i april 2002.

Høringsfristen er 15. september i år. Notatet, Scenekunsutvalgets utredning NOU 2002:8 – “Etter alle kunstens regler”, samt oversikt over høringsinstansene ligger nå ute på departementets hjemmeside:

NOU 2002: 8 Etter alle kunstens regler: http://www.dep.no/kkd/norsk/publ/utredninger/NOU/index-b-n-a.html

Nasjonal plan for produksjon og formidling av opera og ballett: http://odin.dep.no/kkd

Publisert:

Del: