Ultimaledelsen vil ha stabilitet og kontinuitet, og søker derfor etter ny kunstnerisk leder fra Norden.

Fra Ultimafestivalen 2010., © Rune Kongsro

Luca Francesconi gikk i sommer av etter bare fem måneder som kunstnerisk ansvarlig for Ultimafestivalen.

Festivalen har nå utlyst stillingen på nytt. Stillingsannonsen etterlyser en “festivalsjef/kunstnerisk leder” på åremål og i en “fleksibel stillingsprosent”.

— Er dette samme stillingen som Francesconi hadde, eller er det tenkt annerledes denne gang?

— Når vi nå utlyser vi en “fleksibel stillingsprosent” er det fordi vi primært ønsker å finne den beste kandidaten, og at vi er villige til å tilpasse stillingen etter henne eller ham. En festival bør være en dynamisk organisme som kan tilpasse seg den beste tilgjengelige kompetansen, sier Ultimas styreleder Ingrid Røynesdal.

— Men det blir fortsatt en parallellstilling til direktør Sverre Gunnar Haga?

— Det vi har sett, er at rollen som 360-graders leder ikke er den som har størst nedslagsfelt. Det er rett og slett ikke så mange som kan ta en slik rolle, og som samtidig står klar til å droppe det de holder på med nå for å ta over Ultima. Men hovedfokuset vårt nå er å finne en topp kvalifisert kunstnerisk ledelse, som vi kan tilby solid administrativ styrke. Hagas kompetanse er derfor sterkt ønsket.

— Hvor ønsker dere å hente den nye ledelsen fra? Tenker dere nasjonalt eller internasjonalt?

— Stillingen utlyses i de nordiske landene. Vi var dristige i ansettelsen av Francesconi fra Italia, men vi er nå der at vi tror det er viktig å legge godt til rette for kontinuitet og stabilitet. Nærhet i geografi og språk vil være med på å gjøre det enklere.

— Du virket forundret over at Ultimas ledermodell ble gjenstand for debatt i forbindelse med Francesconis avgang. Hvor ellers finner man en slik delt ledermodell?

— Det er helt naturlig og viktig at endringer er gjenstand for uenighet. Konkret sammenlignbare festivaler er det vanskelig å finne, fordi vi er den klart viktigste festivalen i vår sjanger. Men det er mange festivaler der ute som praktiserer ansvarsdelinger – de fleste kammermusikkfestivalene er for eksempel organisert slik. Men vi har aldri ønsket noen kliniske skiller mellom de ulike oppgavene. Grepet vi gjorde i fjor med å dele modellen var for å styrke det kunsteriske fokuset, blant annet ut fra en pragmatisk vurdering av at det ville gi mange flere mulige og gode kandidater til lederstillingen. Nå er det ett år senere, vi er et nytt styre, og vi har gjort oss mange erfaringer. Det ligger ikke noen prestisje i dette for oss.

— Kommer dere selv til å ta kontakt med mulige kandidater for å oppfordre dem til å søke?

— Vi kommer absolutt til å gå aktivt ut for å få mulige kandidater med i prosessen.

— Søknadsfristen er satt til 9. september – midt under høstens festival. Er ikke det unødig knotete for dere?

— Det ble sånn fordi vi ønsker å komme raskt i gang med prosessen. Vi har hatt grundige diskusjoner i styret, og vurderte det slik at det ikke er nødvendig å vente.

Publisert:

Del: