Enstemmig vedtak for felles uttalelse om forvaltningen av arrangør- og festivalordningene i Norsk kulturråd.

Norsk jazzforums landsmøte i Trondheim 2019: Hundre deltakere samlet i snøføyka foran Dokkhuset, © Arne Hauge/Norsk jazzforum

Over hundre jazzaktører fra hele landet var i helgen samlet på Dokkhuset i Trondheim til Norsk jazzforums landsmøte. Synlighet, mangfold og samspill er verdiene som organisasjonen skal jobbe med de neste fire årene, skriver Norsk jazzforum i en pressemelding.

Landsmøtets felles uttalelse
Regjeringens regionreform har skapt et behov for presisering om viktigheten av et samlet nasjonalt kulturfond som forvaltes av Norsk kulturråd, mener Norsk jazzforum. Et samlet landsmøte vedtok søndag 31. mars en felles uttalelse om forvaltningen av arrangør- og festivalordningene i Norsk kulturråd.

– Tildelingene til arrangørfeltet kan ikke baseres på en politisk metode basert på «hilsen hjem»-prinsippet. Vi må se hele landet i sammenheng, og arrangør- og festivalordningene må fortsatt være en samlet pott i Norsk kulturråd. I tillegg må rammene for ordningene styrkes for å sikre et rikt og levende musikkliv over hele landet, forklarer styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset.

Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt av Norsk jazzforums landsmøte:
«Norsk jazzforums landsmøte føreset at arrangør- og festivalordningane framleis skal forvaltast av Norsk kulturråd. Fordelinga av tilskot til arrangørfeltet må i hovudsak baserast på kunst- og kulturfagleg vurdering, og følgja eit absolutt prinsipp om armlengds avstand. Rammene til arrangør- og festivalstøtte må styrkast.»

– Landsmøteresolusjonen gir oss drivkraft til å også fortsette arbeidet med å få på plass regionale kulturfond i tillegg til det nasjonale kulturfondet under Norsk kulturråd, sier Gry Bråtømyr.

Strategiplan for klimaet
– Vi lever i en tid med nye utfordringer, og vi må ta vår del av ansvaret for klimaet og de miljømessige utfordringene. Dette har vi diskutert under landsmøtet og må ta med oss i oppfølgingen av den vedtatte strategiplanen, sier styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset.

Den vedtatte strategiplanen fokuserer på å bedre rammevilkårene for norske jazzaktører, videreutvikle en sterk formidlingsvirksomhet og å være en profesjonell og fremtidsrettet medlemsorganisasjon.

– Denne helgen har vist oss at vi er en samlet og engasjert gjeng. Vi står nå på terskelen til en regionreform som kan være utfordrende, men også en mulighet, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Gjenvalg av styreleder og ny nestleder
Styreleder Ingrid Brattset ble på landsmøtet i helgen enstemmig gjenvalgt for to nye år.
– Jeg er ydmyk over å bli gjenvalgt. Jeg har engasjementet, kjærligheten til musikken og til jazzmiljøet. Dette er en jobb jeg får betalt for i livskvalitet, sa Brattset, og takket landsmøtet for tilliten.

Norsk jazzforums styre for perioden 2019-2021, © Arne Hauge/Norsk jazzforum

Brattset får med seg musiker Stian Westerhus fra Trondheim som ny nestleder. Disse får følge av tre nye i styret: musikerne Live Marie Roggen fra Nesodden, Håvard Stubø (vara) fra Narvik og Anette Storli Andersen (Skiensjazzdraget) fra Skien.

Norsk jazzforums styre for perioden 2019 – 2021:
Ingrid Brattset (styreleder), Stian Westerhus (nestleder), Håkon Kornstad, Trude Storheim, Per Axel Koch, Hilde Høgseth, Ståle Liavik Solberg, Live Maria Roggen, Terje Lauvdal, Håvard Stubø (vara), Anette Storli Andersen (vara) og Didrik Ingvaldsen (vara).

Publisert:

Del: