Det er Kulturhusene som taper på omlegging av Rikskonsertene, sier leder for Norsk Kulturhusnettverk.

— Vi har vel hatt en magefølelse på dette, men ikke helt villet akseptere at det skulle skje. Vi synes det er et særdeles dårlig valg, sier Thor Olav Fjellhøi, leder for Norsk Kulturhusnettverk.

Han er på vei til et informasjonsmøte på Kulturdepartementet for å bli videre orientert om omleggingen av Rikskonsertenes offentlige konserter.

— Det jeg foreløpig vet for lite om er hva som skal kommer i stedet. De offentlige konsertene har vært og er grunnlaget for mange norske kulturhus. Da lurer jeg jo fælt på hva som blir erstatningen. Vi har sagt, og mener fortsatt, at både arrangør- og musikerstøtteordningen bør styrkes, men vi mener det er helt feil å ta disse pengene fra Rikskonsertene. Da går man fra å jobbe langsiktig og stabilt til å bare satse på lokale initiativ basert på kortsiktighet og tilfeldighet. Det mener vi er feil. Vi stiller oss jo også spørsmålet om Riksteateret blir det neste som ryker. Det er etter mitt skjønn ikke noe prinsipell forskjell på det og Rikskonsertenes offentlige teater.

Les reaksjoner på omleggingen: * Opprørt og skuffet
* - Et særdeles dårlig valg * - Vil doble arrangørstøtten * - En veldig positiv omlegging

For dårlig grunnlag
Fjellhøi har tidligere kalt gjennomgangen av Rikskonsertene for en “merkelig og uryddig prosess”.

– Hvordan ser du på den nå?

— Jeg mener fortsatt at det har vært for lite oppmerksomhet om det som er hovedpoenget – hvordan få mest effekt av de pengene som finnes. Det er altfor dårlig grunnlag til nå å legge ned Rikskonsertenes offentlige konserter, når man vet for lite om tilstanden i Norske kulturhus. Man styrker arrangørstøtten og musikerstøtten, ordninger som alltid kan trenge å styrkes, men de løser ikke Rikskonsertenes oppgaver. Det er Kulturhusene som er taperne her, slik det ser ut nå.

Publisert:

Del: