Det sier Line Endresen i BRAK, som selv ikke kom inn på neste års statsbudsjett. Hun gleder seg likevel over økt støtte til bl.a. Norsk Rockforbund, Norgesnettet og Bergen Kunsthall, samt den generelle satsingen på norsk musikk og film. – Endelig satses det på kultur igjen, mener hun.

Line Endresen 2003 (Foto: June Persdatter)

Stoltenberg-regjeringen la i dag frem sitt forslag til Statsbudsjett 2006 der de blant annet foreslår store økninger til kulturfeltet. Line Endersen i BRAK – Bergens Rock Aktører – er en av de mange kulturarbeiderne som har lest torsdagens budsjettforslag med stor begeistring.

— Det satses stort på både musikk og film, noe som innebærer en økning i bevilgninger til mange av de viktigste tilskuddsordningene for musikkmiljøet, sier BRAK-lederen.

Dette betyr i følge Endresen at det i 2006 vil være mer midler til fordeling og dermed større muligheter til å få innvilget søknader som sendes fra musikkmiljøet. Tilskuddsordningene som får økte bevilgninger er blant annet:

Innkjøpsordningen for fonogram (økes med 1 mill. kroner). Turné- og arrangørstøtten for rock og pop – TARP (økes med 2 mill. kroner). Festivalstøtten (økes med 3,5 mill. kroner). Fond for lyd og bilde (økes med 2 mill. kroner). Musikkverkstedordningen – MVO (økes med 2 mill. kroner).

Regjeringen har i tillegg satt av 1 mill. kroner til å gjennomføre en kartlegging av kunstnernes levekår.

— Mange organisasjoner har i tillegg fått økte tilskudd, herunder Norsk Rockforbund, Norgesnettet og Bergen Kunsthall, sier Endresen, som ”gratulerer masse”.

– BRAK kom ikke inn på årets budsjett, men vi gir ikke opp av den grunn. Selv om vi fortsatt må basere mye av aktiviteten på omsøkte prosjektmidler skal vi fortsette i samme tempo også i 2006. Gjennom et enda større fokus på opplæring i å skrive gode søknader håper vi å sørge for at musikkmiljøet i regionen får merke at det er kommet en økning i tilskuddsmidler.

— Vi håper å kunne utvide kursaktiviteten som planlagt, og snur oss nå til Norsk Kulturråd for hjelp, avslutter Endresen, som ellers anbefaler alle kulturarbeidere om å ”ta en storslått feiring”, med følgende begrunnelse:

— Regjeringen følger opp sine valgløfter, og det satses endelig på kultur!

Publisert:

Del: