“Med sin høyt utviklede klang er Eric Ericsons Kammarkör nesten blitt synonymt med “The Nordic Sound”, skriver juryen i sin begrunnelse som du kan lese her. Prisen deles ut i Oslo i oktober.

Eric Ericsons kammarkör, 2007/Foto: Jan Olav Vedin

“Eric Ericsons Kammerkor inntar en sentral plass og fremstår som rollemodell innen såvel den svenske, den nordiske og den internasjonale korverdenen gjennom sitt fornemme kunstneriske uttrykk og sin viruose hånverksmessige kvalitet. Med sin høyt utviklede klang er Eric Ericsons Kammerkor nesten blitt synonymt med “The Nordic Sound”. Korets evne til meget bevisst å trekke frem, innleve seg i og på overbevisende måte levendegjøre et repertoar som spenner fra renessanse til samtid, er enestående. Gjennom sin banebrytende acapellakunst har Eric Ericsons Kammerkor inspirert flere generasjoner av komponister. Ut fra sin sentrale plass i svensk musikkliv har koret kontinuerlig utvidet virksomheten, slik at den i dag omfatter samarbeid med atskillige av verdens ledende orkestre og ensembler. Endelig har Eric Ericsons Kammerkor gjennom en lang rekke innspillinger med svenske og nordiske korkomponister dokumentert og gitt et fornemt bidrag til den nordiske kulturarven”.

Med denne begrunnelsen er kammerkoret tildelt prisen, hvor det for første gang har vært innstilt kor. Tilsammen var 12 kor nominerte til årets pris; to fra hvert av de fem medlemslandene, samt et fra Færøyene og Grønland.

Prissummen er på 350 000 danske kroner. Utdelingen skjer på Nordisk Råds sesjon i Oslo i slutten av oktober.

Publisert:

Del: