Innen Kammermusikk – og Samtidsmusikkfeltet har i alt 15 ensembler mottatt støtte fra Norsk kulturråd. Den største potten går som i fjor til Oslo Sinfonietta, som mottar 950 000 kroner for inneværende år. Norsk Barokk Orkester får øket sine bevilginger, mens Bergen Barokk, Bodø Sinfonietta, Affinis Ensemble og Trondheim Sinfonietta er nye på oversikten i forhold til fjoråret. Telemark Kammerorkester og Valkyrien Brass har falt ut av listen.

Vertavo strykekvartett

Norsk Kulturråd har i år valgt å splitte opp Klassisk og Samtidskategoriene i gruppene Kammermusikk og Samtidsmusikk, der den førstnevnte også omfatter Tidlig-musikk.

Innen Kammermusikkfeltet er tildelingen omtrent som før. Saxofon Concentus har fått redusert sin støtte med 50 000 i forhold til fjoråret, mens de fleste mottagere ligger på stedet hvil. Bergen Barokk, Trondheim Sinfonietta og Bodø Sinfonietta er alle nye på listen i forhold til støtten som ble tildelt i 2002, og mottar til sammen 275 000 kroner. Saxofon Concentus mottar i år 100 000 kroner, som er en redukasjon på 50 000 sammenlignet med støtten for 2002. Norsk Barokk Orkester kan derimot notere seg for en solid påplussing, og får økt sitt tilskudd med 127 000 i forhold til fjoråret.

Kammermusikk
Affinis Ensemble
100 000
Ensemble Ernst
200 000
Oslo Sinfonietta
950 000
POING
100 000
SISU slagverktrio
200 000
SPUNK
100 000

Øvrige tildelinger er identiske med fjorårets.

Publisert:

Del: