DEBATT: Kulturminister Trond Giske skiftet i forrige uke ut de to fremste styreposisjonene ved Den Norske Opera. Nytt styre er innsatt ved styreleder Ellen Horn og nestleder Michael Christiansen. Einar Solbu og Anne Carine Tanum ble dermed avsatt etter bare to år. Dette valget har skapt både forundring og til dels sterke reaksjoner i kulturlivet. – Jeg tar beslutningen til etterretning. Det er kulturministerens privilegium å velge styre i operaen, sier Solbu til Ballade. Valget av kunstnerisk ledelse er nå utsatt til august.

den nye operaen/www.operaen.no

Av Bjørn Hammershaug

Tidligere kulturminister Valgerd Svarstad Haugland reagerer med ”vantro” i følge Dagbladet, mens Venstres nestleder Trine Skei Grande tror utskiftningene er ”politisk motivert”. Haugland er kritisk til at Giske kaster en styreledelse han selv sier seg fornøyd med, og mener dette er uklokt:

— Nå må et nytt team bygge seg opp i en periode der kontinuitet er viktig, og ansettelsen av kunstnerisk ledelse utsettes, sier Svarstad Haugland til Dagbladet.

— Styret har gjort en god jobb

Giske selv begrunner grepet med et ønske om både sterkere kvinnelig representasjon og et styre med større internasjonal erfaring.

Til nettstedet scenekunst.no sier Giske at det er ikke noe galt med styret som gikk av, og at de har gjort et aldeles utmerket arbeid.

— Det er en helhetsvurdering, som bygger på sammensetningen av det totale styret, sier Giske som forklaring på sin avgjørelse.

Ingen forklaring

Til Ballade sier tidligere styreleder Einar Solbu at han ikke har fått noen begrunnelse på kulturministerens beslutning. Solbu ønsker ikke å kommentere avgjørelsen særlig nærmere.

— Jeg tar beslutningen til etterretning. Det er kulturministerens privilegium å velge styre i operaen, sier Solbu til Ballade.

Giske sier at det var viktig med en internasjonal dimensjon og kvinnerepresentasjon som en del av årsaken til å utnevne nytt styre. Hva er din kommentar til det?

— Det er konstatert, men utover det har jeg ikke noen kommentar til dette, sier Solbu.

Dyktige kvinner og solid erfaring

På spørsmål fra scenekunst.no om ikke tidligere nestleder Anne Carine Tanum kunne bidratt til å opprettholde kvinneandelen, sier Giske:

— Jada, det er også en meget dyktig person. Jeg har ikke lyst til å sammenligne Horn og Tanum, begge er svært dyktige kvinner med ulike erfaringer. Men staten oppnevner bare fire styremedlemmer, og det er få.

Giske forsvarer også valget av Michael Christiansen, operasjef ved Det Kongelige Teater i København, som nestleder i styret. Giske mener ikke at den musikkfaglige kompetansen ved operaen har blitt svekket med dette:

— Når det gjelder det musikk- og ballettkompetansen, så vil det være operasjef og ballettsjefs ansvarsområde. Michael Christiansen har ikke direkte kommersiell bakgrunn, men han har solid erfaring med tunge styreverv også fra næringslivet, sier Trond Giske til scenekunst.no.

Utskiftningene av styret skjedde rett før ny operasjef skulle tilsettes. Denne beslutningen er nå utsatt til august.

Publisert:

Del: