Å legge seks millioner kroner til Music Export Norway og si at institusjonen skal være den store aktøren i norsk musikkeksport er en vits i forhold til hvor mange som jobber med eksport i Norge, mener Lene Furuli i Norsk Folkemusikk og Danselag.

Lene Furuli_08_bak (Foto: Eivind Kaasin)

Av Carl Kristian Johansen

I budsjettet for 2010 pekte Kulturdepartementet (KKD) på Music Export Norway (MEN) som spydspiss i norsk musikkeksport, og økte bevilgningen med nesten 3 millioner friske kroner. Anniken Huitfeldt viderefører denne tankegangen og sier i et intervju med Ballade at MEN skal være ”primus motor i arbeidet for arbeidet med eksport og profilering av norsk musikk i utlandet”.

KKDs dobling av MEN kom som et direkte resultat av rapporten ”Ekspander eller dø”, som ble utarbeidet av norsk platebransje ved IFPI og FONO. Disse utgjør en minoritet i eierstrukturen til MEN.

Innvendingene mot vinklingen i rapporten, og KKDs påfølgende eksportsatsning, har blant annet gått ut på at den i for stor grad er rettet mot platebransjens pop-ambisjoner om å toppe internasjonale salgslister og utvikling av Grammy-vinnere. Rapporten tar også i liten grad høyde for den innovative og smale musikken, og den allerede utbredte konsert- og turnévirksomheten aktørene i disse feltene representerer, mener kritikerne.

Lene Furuli, daglig leder i Norsk Folkemusikk og Danselag (NFD), har gjennom sammenslutningen Samstemt! jobbet på bred front for å strukturere norsk musikkeksport. Dette arbeidet pågikk i 2008, og foruten Samstemt!-organisasjonene (Norsk jazzforum, FONO, Ny Musikk, Norsk Rockforbund, FONO, GramArt, Landslaget for Spelemenn, og NFD) var blant annet Norsk Komponistforening, MIC Norsk Musikkinformasjon og platebransjen med i diskusjonene.

Furuli sier at disse ikke lykkes å komme fram til en felles løsning.

— Men for å oppsummere det som skjedde var vi enige om at hvis vi ikke klarer å finne fram til en felles pakke, vil det bare komme noen få lusne kroner.

Og det er nettopp det som har skjedd med KKDs satsning nå, mener Furuli. Hun mener at Samstemts arbeid ikke er hørt av KKD.

— Vi prøvde å ta et initiativ i fjor som hadde et mye bredere fokus. Men KKD har lagt til grunn en rapport (Ekspander eller dø. Red.anm) som til de grader er et partsinnlegg for platebransjen, selv når man vet om arbeidet som ble lagt ned.

— Som vi har uttrykt ganske tydelig så mener vi det kan være lurt å se på hele feltet som driver med internasjonalisering av norsk musikk. Det inkluderer selvsagt også MEN, men i tillegg har vi mange sjangerorganisasjoner, regionale kompetansesentre, ikke minst de på jazzfeltet, og andre små organisasjoner. I tillegg har vi det internasjonale arbeidet som drives på kunstmusikkfeltet.

— Det å legge seks millioner kroner til MEN og si at de skal være den store aktøren på dette feltet er en vits i forhold til hvor mange som jobber med eksport i Norge, sier Furuli.

Huitfeldt sier også at det vurderes å legge de eksportorienterte tilskuddsordningene til MEN. Furuli mener det virker rart om for eksempel Fond For Utøvende Kunstnere (FFUK), og de ordningene med eksportmuligheter som ligger under Norsk kulturråd, skal legges til MEN.

Furuli tror Huitfeldt først og fremst tenker på Utenriksdepartementets reise- og prosjektstøtte til fremme for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid, der musikkfeltet administreres av MIC Norsk Musikkinformasjon.

(MIC er Ballades utgiver. Red.anm.)

— FFUK er et kulturfond med en egen administrasjon, og Kulturrådets ordninger er akkurat opprettet. Den eneste lett flyttbare ordningen er den som MIC administrerer. Men det er hipp som happ om pengene i den ordningen fordeles av MIC eller MEN. Det utgjør ingen forskjell for norsk musikk, sier Furuli, som etterlyser en helhet i eksportsatsningen.

— Vi mener at hele feltet må møtes, og at KKD må invitere til det møtet, sier Furuli.

Publisert:

Del: