Omleggingen av Rikskonsertene kan bli bra for folkemusikken, mener FolkOrg.

© Eivind Kaasin

Etter en lang runde diskusjoner og utredninger har Kulturdepartementet besluttet å gjøre betydelige endringer i Rikskonsertenes offentlige konserter.

— For Folkemusikk- og Folkedansorganisasjonen (FolkOrg) er dette en veldig positiv omlegging. Endringene vil spre konsertene til mindre scener og mindre steder, noe som passer oss bra, ettersom mange av konsertene våre er i mindre format. Rikskonsertene har i det siste ikke hatt mange folkemusikkkonserter, men nå kan vi kanskje få flere av det, sier Linda Dyrnes, daglig leder i FolkOrg.

FolkOrg er en av organisasjonene som er med i Samstemt!, som har kommet med innspill under den seneste gjennomgangen av Rikskonsertene.

Må bli flinkere
Midler skal flyttes fra Rikskonsertenes offentlige konserter til arrangør- og musikerstøtteordningen.

— Det er vi positive til. Samtidig har vi nå en utfordring med å gjøre våre arrangører flinkere til å søke om støtte.

— MFO og Kulturhusene er lite begeistret for omleggingen. Skjønner du deres bekymring?

— Jeg ser at Kulturhusene kan få merke dette. Deres posisjon endres, de går fra å få konserter sendt rundt til seg, til å måtte være mer på offensiven og søke om støtte til ulike prosjekter. MFO frykter for musikernes inntekter – vi i FolkOrg forutsetter selvsagt at omleggingen ivaretar vilkårene for musikerene.

Publisert:

Del: