Bevilget midler til profesjonelt orkestersamarbeid under sommerkursene.

Illustrasjonsbilde: Utsnitt av bilde fra en konsert under Valdres sommersymfoni med Leif Ove Andsnes, © Valdres sommersymfoni

Kulturdepartementet gir Valdres sommersymfoni et tilleggstilskudd på 400 000 kroner til å arrangere en konsert i samarbeid med et av landets profesjonelle orkestre, skriver Valdres sommersymfoni i en pressemelding.

– Dette er et spleiselag mellom stat og kommune, og et tiltak som også prioriteres høyt av Valdres sommersymfoni selv, sier Knut Aastad Bråten i Nord-Aurdal Venstre, som er glad for at regjeringen ser kraften i det profesjonelle musikklivet i Valdres.

Valdres sommersymfoni søkte for 2019 om ekstra midler til en fast ordning for å hvert år kunne inngå samarbeid med et av landets profesjonelle orkestre om å
arrangere en konsert i tilknytning til sommerkurset.
– Jeg tror det vil være svært inspirerende, og av stor betydning for unge fremtidige musikere, å se og oppleve hva det innebærer å være orkestermusiker på heltid, sier Alice Gudheim i Øystre Slidre Venstre.

Valdres sommersymfoni består av en internasjonal kammermusikkfestival og Nord-Europas største kurs for klassiske musikktalenter. Valdres sommersymfoni–kursene har årlig fra 2015 fått et øremerket driftstilskudd over statsbudsjettet.

Driftstilskudd til Valdres sommersymfoni var i 2019 kr. 2 075 000, og samlet tilskudd for året vil nå etter tilleggstilskuddet være kr. 2 475 000.

Publisert:

Del: