Elektronisk Forpost Norge har mottatt NUUG-prisen av Høgskolen i Oslo og Norwegian Unix User Group

EFN-NUUG-prisen (Foto: hio)

Elektronisk Forpost Norge EFN har vært en aktiv debattant, også på Ballade, i forbindelse med aspekter som rører ved fildeling på Internett.

Nå har EFN fått NUUG-prisen for 2008, som deles ut av Norwegian Unix User Group (NUUG) og Høgskolen i Oslo (HiO). Prisen er på 35.000 kroner og EFN får prisen for organisasjonens arbeid med åpne standarder. Det var 21 nominerte til prisen i år.

Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. I 2008 deles
prisen ut for sjuende gang.

Dette er juryens begrunnelse:

Datarevolusjonen kan sammenlignes med den industrielle revolusjonen: Helt ny teknologi blir tatt i bruk, og bringer med seg omfattende forandringer, både økonomisk og samfunnsmessig. Det tar en stund før samfunnet summer seg og fornyer lovverk og normer i pakt med den nye
situasjonen. I mellomtiden hersker et kreativt og dels truende kaos.

Det er nå de framtidige strukturene vokser fram, forestillinger og overenskomster som skal gjelde i det samfunnet vi allerede står inne i, et samfunn formet av de nye teknologiene. Vi ønsker å videreutvikle det beste: demokratiske og menneskerettslige verdier. Det er her
prisvinnerens rolle er så viktig.

Vinneren har etablert seg som en ledende forkjemper og premissleverandør i den norske samfunnsdebatten på vegne av åpne standarder, for frie lisenser, liberal opphavsrett, vern av bruker- og forbrukerrettigheter, og for brukereid og brukerstyrt programvare, som først og fremst vil si fri programvare. Årets vinner står bak mange artikler, høringsdokumenter, pressemeldinger, åpne brev og annet som har påvirket oppfatningene til både massemedias representanter, meningsdannere og mannen på gata.

EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon – en rettighetsorganisasjon for alles rettigheter. Den jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet, personvern, tekniske aspekter ved Internet så som kryptering, og åpne og demokratiske infrastrukturer for bruk og tilgjengelighet av informasjon i datanett. Foreningen ble dannet i 1995 etter at menneskene som ble til foreningen først hadde vært knyttet sammen i fire år av en e-post-liste.

Dette i følge en pressemelding.

Publisert:

Del: