Komponistene Karl Seglem, Edvin Østergaard og Torbjørn Dyrud har levert fjorårets beste vokalmusikk, mener EDVARD-prisens fagjury. Men hvem stikker av med trofeeet og 40.000 kroner? Tre svært forskjellige verk kappes om heder og ære. Her kan du lese fagjuryens forhåndsomtale av de tre kandidatene.

Karl Seglem

EDVARD-prisen i klassen for vokalmusikk blir delt ut under landsmøtet til Norges Korforbund i Tromsø midt i september, med vinneren selv til stede.

TONO har sendt Ballade fagjuryens forhåndsuttalelser om de tre nominerte verkene, som vi herved bringer videre:

Karl Seglem: “Auge i vind”

“Verket låner det beste fra mange genre. En uakkompagnert stemme, en kort tekst og et vakkert tema skrevet med innsikt og respekt for musikerens rolle i den improviserte musikken. Jon Fosse sine ord og Berit Opheims framføring bidrar til å skape et komplett verk som i sin enkle form henfører lytteren til grenselandet mellom jazz og folkemusikk. Opphavsmannen har for lengst etablert seg som innovativ og grensesprengende tonekunstner og utøver. Med tradisjonsmusikk som basis evner han allikevel å sette sin distinkte signatur på det han lager. “Auge i Vind” er et enestående eksempel på dette.”

Edvin Østergaard: “Uncarved Block”

Verket, som bygger på tekster av Dag Hammarskjöld, eier en fin dramaturgisk nerve fra en ytre, agiterende åpning til en alt mer reflektert og innsiktsfull ro. En alltid nærværende energi opprettholdes, imidlertid, fra det utadvendt barske, til det innadvendt dype og vare preget. Teksturen er preget av fine klangnyanser og fascinerende antifonale virkninger mellom solistkvartett og kor, samt en innsiktsfull disponering av tekst mellom de ulike stemmegrupper. Et verdifullt tilskudd til norsk korlitteratur.”

Torbjørn Dyrud: “Lovesong”

“I dette verket makter komponisten å skape en uttrykksfull og var atmosfære, samtidig som det intense forløpet ivaretas. Verket kombinerer et dissonerende og et tradisjonelt tonespråk, men aldri slik at dette går utover et naturlig vokalt uttrykk. Sammenhengen mellom tekstens innhold og rytme og det melodiske materialet er forbilledlig.”

EDVARD-prisene deles ut i seks ulike kategorier, og finansieres av TONO, som forvalter komponisters og tekstforfatteres rettigheter her hjemme. Interesserte kan lese mer om EDVARD-prisen og dens historie på denne nettsiden fra TONO. Selve prisen består av et trofé designet av Bruno Oldani, et diplom, samt 40.000 kroner. Prisen har vært delt ut siden 1998, og henger høyt i norsk musikkmiljø.

Tidligere vinnere av EDVARD-priser for 2004 har vært Even “Magnet” Johansen i klassen for Populærmusikk, Lars Petter Hagen i klassen for Samtidsmusikk, og Åsmund Feidje i klassen for Musikk til annen kunstart.

Publisert:

Del: