Siden initiativet dugnad.net startet er det blitt samlet inn 1,5 millioner kroner fra arrangementer direkte tilknyttet denne prosjekt-paraplyen, forteller en pressemelding. Pengene vil bli fordelt på Røde Kors, Kirkens Nødhjelp og konto 12, øremerket arbeid i flomområdene.Til sammen har over 50 arrangører over hele landet presentert nærmere 240 artister. Folkene bak dugnad.net vil fremover planlegge hvordan aksjonen skal videreføres, og takker alle som har involvert seg i prosjektet.

dugnad.net, barn fra flomområdene, fra redcross.no

I løpet av noen dager i romjulen 2004 ble verden rammet av en av de mest alvorlige naturkatastofer man noen gang har sett. Tsunamien i Sør-Øst Asia var svært spesiell, der den rammet individer fra store deler av verden samtidig uavhengig av kjønn, alder og bakgrunn. Mennesker fra alle samfunnslag og de forskjellige steder på kloden ble berørt. Tallene har nå steget opp mot 300 000 døde, og oppbyggningen vil ta flere år.

I den motløsheten og håpløsheten som rådet etterhvert som dødstallene stadig steg, og som reaksjon på den situasjon som var i ferd med å utvikle seg i de berørte områdene, oppsto et umiddelbart ønske om å hjelpe.

Dugnad.net, med alle sine støttespillere, er en liten del av dette. Vi var i utgangspunktet en liten gruppe mennesker i Oslo som ønsket å bidra med det vi kan best. Nemlig å arrangere konserter. Resultatet ble i løpet av to uker en en landsdekkende aksjon større enn hva vi kunne forestille oss, et engasjement mer intenst enn hva noen kunne forvente. Til sammen har over 50 arrangører over hele landet presentert nærmere 240 artister. Over 7000 har besøkt et dugnad.net prosjekt i løpet av januar.

I løpet av denne tiden er det totalt blitt samlet inn 1,5 millioner kroner fra arrangementer knyttet direkte til dugnad.net paraplyen. Forsatt vil det komme noe penger inn på konto, men de aller fleste arrangementer er nå avviklet.

Totalt vil ca 620 000,- bli overført til Røde kors, 270 000,- til Kirkens Nødhjelp, 260 000,- til konto 12 samtidig vil musichelp i stavanger vil fordele ca 240 000,- til forskjellige organisasjoner. Det har også kommet inn en betydelig sum fra bøsseinnsamling.

Fortsatt vil det komme arrangementer under dugnad.net paraplyen, og vi vil i tiden fremover begynne å planlegge hvordan man skal jobbe med å videreføre dette initiativet. Flere steder i verden er det behov for hjelp, og vi ønsker å senere kunne bidra til å overføre penger fra de som har mest, til de som trenger det mest. Vi har klart det en gang. Vi skal klare det igjen.

Vi vil gjerne få takke alle som har involvert seg i prosjektet Dugnad.net. Å gjennomføre dette ville vært umulig uten den velvilje, engasjement, og innsats vi har møtt rundt om i landet. En kollektiv dugnad av slike dimensjoner har forhåpentligvis bidratt til å gjøre en umulig situasjon litt mer levelig for mennesker rammet av en ufattelig katastrofe. Og det løftet vi sammen har gjort, er noe vi alle skal ta med oss tilbake i hverdagen, som en verdi i seg selv.

Publisert:

Del: