Og kommunene kan nå nominere så mange unge kulturutøvere de vil til Drømmestipendet.

Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd er enige om å fortsette samarbeidet om Drømmestipendet i fire nye år.

Den nye Drømmestipendet-avtalen innebærer en styrket satsing fra de to samarbeidspartnerne. Begge har som intensjon å gjøre stipendordningen enda mer attraktiv og viktig både for ungdommene som nomineres og for de som nominerer dem: Landets kommuner.

– Norsk Tipping er svært glad for at samarbeidet med Norsk kulturskoleråd er forlenget. Avtalen innebærer en styrking av satsingen på Drømmestipendet. Rammen og langsiktigheten i samarbeidet sikrer at unge kulturtalent får fortjent honnør og positiv oppmerksomhet i årene fremover. I tillegg håper vi satsingen vil bidra til en ytterligere styrking av lokalt kulturliv rundt om i Norge, sier sponsoransvarlig Pål Enger i Norsk Tipping i en pressemelding.

I 2018 utdeles Drømmestipendet for 15. gang, og i jubileumsåret er altså dette de to største nyheter knyttet til stipendordningen:

• Stipendbeløpet økes fra 10 000 til 15 000 kr. Det gir en økning i den samlede potten på 500 000 kr, og den er dermed på 1,5 mill. kroner.

• Kommunene kan nominere så mange utøvere de ønsker, fordelt på kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet. Tidligere var antallet nominasjoner begrenset til sju per kommune – og maksimalt én nominasjon per kategori fra hver kommune.

I tillegg vil Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd gjennom Drømmetreffet og Drømmetanken by drømmestipendnominerte og -mottakere på enda flere overraskende, spennende og lærerike opplevelser i jubileumsåret.

Drømmestipendet er utdelt hvert år siden 2004. 14 millioner kroner og fortjent oppmerksomhet og heder er fordelt på 1 400 unge kulturutøvere. Nå skal 100 nye drømmestipend utdeles i 2018.

– Vi går inn i jubileumsåret med en fantastisk spennende og god Drømmestipendet-avtale, en avtale som også gir oss mulighet til å utvikle «tilleggsproduktet» Drømmetreffet videre. og attpåtil får vi anledning til å bruke begrepet Drømmetanken i vårt arbeid. Det å kunne forene to visjoner, «Vi gir drømmen en sjanse» og «Kulturskole for alle» er en strålende mulighet til å kunne gi både kulturskoleelever og andre ungdommer med talent og drømmer en unik mulighet til å bli sett og få styrket motivasjon, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd i meldingen..

Publisert:

Del: