Generalsekretær Trude H. Drevland i Norges Musikkorps Forbund har sagt opp sin stilling med virkning fra 1.november 2002. President Lovisa Midtbø i NMF beklager at generalsekretæren har truffet dette valget, og ønsker henne lykke til i sin nye jobb for Bergen Næringsråd..

Musikkorps

Trude H. Drevland har sagt opp sin stilling i Norges Musikkorps Forbund med virkning fra 1.november 2002.Hun tiltrer da stillingen som ansvarlig for næringspolitisk arbeid i Bergen Næringsråd.

President Lovisa Midtbø i NMF beklager at generalsekretæren har sagt opp, og hadde gjerne sett at ansettelsesforholdet hadde vart lenger.

— I de fem årene Trude H. Drevland har vært ansatt som generalsekretær har organisasjonen hatt en meget positiv utvikling hva angår bl.a. nettverksbygging mot næringsliv og politiske miljøer, synliggjøring av NMF, medlemsøkning og tilførsel av nye og spennende oppgaver, uttaler Lovisa Midtbø. – NMF ønsker nå generalsekretæren lykke til med sine nye oppgaver i Bergen Næringsråd

Norges Musikkorps Forbund er som kjent interesseorganisasjonen til musikkorps i Norge. Organisasjonen ble stiftet 1918. Hovedadministrasjonen ligger i Bergen, med kretskontorer i alle fylkene. Totalt teller NMF 1.717 musikkorps med til sammen 67.619 medlemmer. 44106 av de registrerte medlemmene er under 26 år. Dette tilsvarer over 65 % av medlemsmassen. Over halvparten av disse igjen er i gruppen 10 – 14 år.

Norges Musikkorps Forbund er en demokratisk organisasjon hvor det er medlemskorpsene som setter dagsorden for forbundets aktivitet. Gjennom kontakt med politiske myndigheter og samarbeidende organisasjoner, arbeider NMF for å legge forholdene best mulig til rette for alle som driver opplæring eller utøvende aktivitet i musikkkorps rundt omkring i landet. Å være medlem i NMF gir medlems-korpsene tilgang på ulike fordeler både av faglig og økonomisk art.

Publisert:

Del: