21 søkere til stillingen som direktør for den nye etaten.

Fungerende direktør Ådne Sekkelsten er blant søkerne på stillingen som direktør for Kulturtanken Foto: Lars Opstad_

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken, tidligere Rikskonsertene, søker ny direktør etter Turid Birkeland som døde i julen.

Kulturdepartementet har nå offentliggjort søkerlisten. Det er 21 søkere stillingen, inkludert to unntatt offentligheten.

Her er søkerne:

Glenn Hole (40), adm. dir, Drammen
Kari-Grethe Stave (39), leder for Juridisk stab, Osloe
Stig-Harald Markovic (37) daglig leder, Oslo
Hans Ddvardsen (60), etatsjef, Asker
Suzana Martinsen (41), selvstendig, Oslo
Thorbjorn Gaarder (60), Chief credit officer, Oslon
Sven Valdemar Torneberg (58) siviløkonom / konsulent, Oppegård
Wencke Eibak Grepperud (52) Avdelingssjef, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Fet
Ådne Sekkelsten (48) Fungerende direktør for Rikskonsertene / i permisjon som daglig leder Scenekunstbruket, Nittedal
Kjersti Klæboe (52), ekspedisjonssjef, Oslo
Solveig Slyngstad (57) Leder næringsutvikling, Oslo
Gyrid Garshol (51), Oslo
Søker er unntatt offentlighet, Kvinne
Tormod Gangfløt (55), direktør, Fredrikstad
Domenico Del Torto (31) Kursleder i norsk som andre språk (Alfaskolen) Oslo, Oslo
Camilla Birkeland (35) Medlem av direktørgruppen, Prodigy Exhibitions (Los Angeles), Vestby
Erling Lien Barlindhaug (53), Avdelingsdirektør – KS, Kongsberg
Eva Slyngstad (53) Kulturskolerektor og kulturskole-lærer, Oslo
Målfrid Irene Hagen (60) Selvstendig forfatter, Oppegård
Bjørgulv Vinje Borgundvaag (40), jobbsøker, Oslo
Søker er unntatt offentlighet, mann

Publisert:

Del: