894 kunstnere er tildelt Statens kunstnerstipend for 2016.

kunstnerstipend

894 kunstnere vil i løpet av de nærmeste dagene få beskjed fra Kulturrådet om at de har kommet gjennom nåløyet og er tildelt Statens kunstnerstipend for 2016.

Nåløyet er trangt. Det kom ifølge pressemeldingen inn mer enn 8400 stipendsøknader i 2016. Det vil si at bare litt over 10 prosent av søknadene er innvilget.

– Selv om nesten 900 kunstnere mottar stipend, må vi huske at det også er veldig mange gode kunstnere som ikke når opp. Det har derfor vært viktig for Utvalget å ha fokus på at alle søknader behandles på en god måte og i samsvar med regelverket, sier Alfhild Skaardal, leder i Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere i meldingen.

Kunstnerisk kvalitet og aktivitet
Stipendene tildeles etter innstilling fra stipendkomiteer som er oppnevnt av kunstnerorganisasjonene. Når søknadene vurderes er kunstnerisk kvalitet og aktivitet de viktigste kriteriene.

Arbeidsstipendene og stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere gis for at mottakeren skal kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse. Arbeidsstipendene utgjør kr 229 609 pr. år i 2016.

Fra musikkfeltet har vi hentet ut følgende, som mottar Statens arbeidsstipend (ett- eller flerårig) i kategoriene folkekunstner, komponist, populærmusikkkomponist, musiker/sanger/dirigent, kritiker og andre kunstnergrupper:

Hegge, Oddrun – Oppland
Engstad, Charlotte – Troms
Vårdal, Vegar – Oppland
Opheim, Berit – Hordaland
Wallin, Rolf – Oslo
Buene, Eivind – Oslo
Blom, Christian – Akershus
Brække, Øyvind – Oslo
Kverndokk, Gisle – Oslo
Mikalsen, Jan Erik – Oslo
Skrede, Tori – Oslo
Norbakken, Helge Andreas – Oslo
Jacobsen, Hans Fredrik – Hedmark
Kornstad, Håkon Ganes – Oslo
Nyhus, Ingfrid Breie – Buskerud
Raknes, Steinar – Oslo
Weisser, Johannes – Oslo
Slettahjell, Solveig – Oslo
Svendsrud, Håvard – Oslo
Dalen, Tormod – Utlandet
Nilsson, Tomas Kjell Anders – Oslo
Rohde, Rasmus – Sør-Trøndelag
Ådland, Kato – Hordaland
Hytta, Anne – Oslo
Germeten, Guro von – Oslo
Utnem, Andreas – Oslo
Hartberg, Aslak – Akershus
Kristiansen, Kjartan – Oslo
Ramskjell, Erling – Nordland
Eriksen, Torun – Oslo
Seim, Gunhild – Rogaland
Romberg, Martin – Vestfold
Askvik, Anette – Oslo
Ånesen, Arnt Håkon – Akershus
Raknes, Eldbjørg – Sør-Trøndelag
Eftestøl, Sverre – Vest-Agder
Borchgrevink, Hild – Oslo
Runesdatter, Liv – Rogaland

Arbeidsstipend for yngre og uetablerte kunstere:

Bolstad, Kristin – Oslo
Moe, Guro Skumsnes – Oslo
Kompen, Kristoffer – Oslo
Løvli Hidle, Ida – Vestfold
Nohr, Aleksander Andersen – Vestfold
Berg, Espen – Sør-Trøndelag
Holen, Ane Marthe Sørlien – Oslo
Børsheim, Annlaug – Hordaland
Stray, Einar – Oslo
Myhr, Eirik – Oslo
Solberg, Mai Elise – Oslo
Sandvik, Torbjørn Helgesen – Oslo

Det er også delt ut stipender til kunstnere innen andre felter, samt en rekke diversestipend. Listen over samtlige tildelinger finner du her

Publisert:

Del: