330 000 kroner fordelt på 9 musikere og 14 band.

Hilde Marie Holsen Foto: Jenny Berger Myhre

Musiker- og bandstipend tildeles årlig av Norsk jazzforum, og har som formål å bidra til at profesjonelle jazzmusikere får frihet til å fordype seg i sin kunst, enten via øving, reiser eller videreutdanning.

– Formidling er et satsingsområde for Norsk jazzforum. Noe av det viktigste vi gjør er å skape rom for musikere til kunstnerisk utvikling, og stipendene skal bidra til å gi musikerne denne friheten, sier daglig leder Gry Bråtømyr i en pressemelding.

Norsk jazzforum mottok 222 søknader om musiker- og bandstipend for 2019, og av disse har 9 musikere og 14 band fått tildelt stipender på til sammen kr 330 000.

Bråtømyr understreker i meldingen at de skulle gjerne sett at de hadde langt flere midler til stipendtildelinger, ettersom de mottar veldig mange gode søknader.

Følgende musikere har blitt tildelt stipend for 2019:

Fordypnings-/studiestipend:

Jan Martin Gismervik kr 10 000

Ola Asdahl Rokkones kr 10 000

Ina Kristine Evensen Sagstuen kr 10 000

Hilde Marie Holsen kr 10 000

Ståle Liavik Solberg kr 10 000

Håvard Skaset kr 10 000

André Kassen kr 10 000

Inger Johanne Kvien Brunvoll kr 10 000

Andreas Ulvo kr 10 000

Øvings-/studiestipend for band:

Roger Johansen Group v/Roger Johansen kr 18 000

The Sinatra Songbook v/Ingar Kristiansen kr 18 000

Emmeluth’s Amoeba v/Signe Emmeluth kr 15 000

LASSEN v/Harald Lassen kr 15 000

Moskus v/Fredrik Luhr Dietrichson kr 15 000

Wako v/Kjetil Andre Mulelid kr 15 000

Inger Marie Gundersen band kr 18 000

Camilla Hole Trio kr 15 000

The Brazz Brothers v/Runar Tafjord kr 15 000

Rosseland/Eick Duo v/Johannes Eick kr 12 000

Siril Malmedal Hauge kr 18 000

Karl Seglem Trio kr 15 000

Multiverse v/Anders Lønne Grønseth kr 18 000

Lars Andreas Haug Band kr 18 000
Ole Marius Sandberg Kvartett kr 15 000

Publisert:

Del: