Plateselskapene mener låtskrivere og komponister er grådige og at de hindrer utviklingen av digitale musikktjenester. Nå sprekker den danske modellen.

I 2008 inngikk KODA og platebransjen en avtale med mobil- og bredbåndsleverandøren TDC, tidligere TeleDanmark, og deres tjeneste Play. KODA tilsvarer norske TONO, og er danske opphavspersoners, det vil si låtskrivere og komponister, forvaltningsorganisasjon.

Abonnenter i TDC kunne dermed fra 1. april 2008 laste ned musikk til sin mobiltelefon eller datamaskin gratis, noe som blir kalt ”downlån” i Danmark, og senere streame musikk. En DRM-løsning gjør at tilbudet bare gjelder i abonnementsperioden. Modellen blir betraktet som den første av sitt slag i verden.

Representanter for norske TONO har ved flere anledninger vist til TDC Play som et eksempel på god og lovlig digital distribusjon av musikk.

Avtalen mellom KODA, platebransjen og TDC Play utløp 1. april i år, og forhandlingene om en ny avtale har utviklet seg til åpen konflikt.

Da TDC Play ble lansert for to år siden betalte mobil- og bredbåndsleverandøren et tresifret millionbeløp som ble delt mellom plateselskapene, som eier rettighetene til innspillingene, og til KODA som forvalter opphavsrettighetene til danske låtskrivere og komponister.

I reforhandlingen av avtalen som utløp 1. april i år ønsker TDC å slippe billigere unna, og krever at KODA senker prisene. Dette aksepterer ikke KODA som krever at streaming og ”downlån” gir reelle inntekter til sine medlemmer. KODA, og foreningen Danske Sangskrivere og Komponister, mener at deres medlemmer får for lite ut av avtalen med TDC Play.

IFPI, platebransjens største organisasjon, har på sin side inngått en ny avtale med TDC Play som gir plateselskapene mindre i inntekter i forhold forrige avtale. Musikeren, fagbladet for profesjonelle musikere i Danmark, mener platebransjen får hele 25 % mindre av TDC enn forrige avtale.

Samtidig beskylder IFPI KODA for å stikke kjepper i hjulene for utviklingen av digital musikkdistribusjonstjenester i Danmark, og den svenske streamingtjenesten Spotify blir trukket fram som eksempel. Spotify er ikke etablert i Danmark fordi selskapet ikke har vært villig til å betale det KODA krever for opphavsrettighetene.

— Normalt står vi på samme side som KODA på en lang rekke områder. Men sammenligner vi med andre land krever KODA så høye betalinger at det forhindrer nye initiativer i å komme i gang. Nå truer det også en av de viktigste musikktjenester på det danske markedet, nemlig TDCs tjeneste Play. Derfor støtter vi TDC i saken, sier Henrik Daldorph, styreleder i IFPI, til den danske hovedstadsavisen Politiken.

Komponist Ivan Pedersen er styreformann i KODA og mener at platebransjen ønsker å bevare tidligere tiders dominerende posisjon i markedet. Pedersen sier også at platebransjen med dette har gått fra å true med å ”saksøke kundene sine til helvete”, til å gå etter de som leverer det de selger, nemlig komponister og låtskrivere.

— Det vi i virkeligheten diskuterer er at platebransjen synes at vårt utbytte i forhold til deres er for stort, sier Pedersen til Politiken.

TDC og IFPI har valgt å sende saken til Ophavsretslisensnævnet, som er en nemnd der sakkyndige eksperter vurderer hva betalingen bør være i saker om opphavsrett.

— Vi forhandler stadig med KODA, men nå har vi satt i gang prosessen med nemnden for å sikre at dette ikke tar evigheter, sier Jesper Theill Eriksen, direktør i TDC, til Politiken.

KODA mener at TDC hele tiden har hatt det som agenda å bringe saken inn for nemnden.

— Det materiale som TDC og de multinasjonale plateselskapene påberoper sig i klageskriftet har ikke vært framlagt i forhandlingene mellom TDC og KODA. Det skaper tvil om det overhodet har vært intensjonen å nå en forhandlingsløsning, sier Martin Gormsen i KODA til Musikeren.

TDC Play fungerer inntil videre på de gamle betingelsene, fram til partene kommer til enighet eller tjenesten stenges.

Publisert:

Del: