Den kongelige norske ambassade i København melder at dansk musikkliv legger krangler til side – og lanserer Music Export Denmark og Danish Music United for å promotere dansk musikk bedre i utlandet. Norge er på mange måter modell for nysatsingen på organisasjonssiden – og Sverige på inntektssiden. Samtidig lanseres planer for en ny festival for nordisk elektronika til høsten i København. Her orienterer ambassaderåd Sigvald T. Hauge mer om prosjektet, som kan åpne opp nye samarbeidsmuligheter mellom dansk og norsk musikkliv.

Kaizers Orchestra, live på Rockefeller, 2003 (Foto: Catharina Wandrup, Resistansen.org)

Av ambassaderåd Sigvald Tomin Hauge, Den kgl. norske ambassade, København.

Danmark lanserte 19. desember nye virkemidler for å bygge opp under den økende interessen for dansk musikk i utlandet. Den kommende MIDEM-festivalen i Cannes markerer startskuddet, men det er en mer langsiktig satsing som ligger bak. Det nye initiativet har fått navnet Music Export Denmark (MED).

Det er foreløpig uklart hvilke organisatoriske rammer man ser for seg, men målet er å øke et musikkeksporttall på ca. DKK 700 millioner i året, som har ligget relativt stabilt det siste året. Det er langt fram til Sveriges eksporttall, som i 2002 utgjorde 520 millioner euro.

Gjennom de siste årene har Dansk Rock Samråd (ROSA), Venuefonden og Danmarks Radio på ulike måter arbeidet med å få dansk musikk spilt i utlandet. Nå tar disse aktørene, støttet av Kulturministeriet, et skritt videre og søker å samle fokus på presentasjon og eksport av dansk pop, rock og elektronika,
under eksportinitiativet Music Export Denmark – et navn og et konspet som kanskje ikke vil høres helt ukjent ut for norske ører.

I tillegg er det opprettet det man kaller en støttegruppe/forum for dansk musikkeksport, Danish Music United (DMU). DMU er et tverrgående samarbeid mellom etablerte danske musikkorganisasjoner og kjente danske merkevarebedrifter, som ellers deltar på ulike måter i dansk musikkliv. Med andre ord et slags Team Danmark eller Team Norway på musikkområdet.

Utgangspunktet er som nevnt årets MIDEM, men siktemålet er mer langsiktig. Så langt er bl.a. Tuborg, TDC (tilsvarer Telenor), DR, ROSA og Wonderful Copenhagen med somsponsorer. Med DMU vil man skape et nettverk for utveksling av erfaringer og ideer med henblikk på å sette musikk i sentrum for en del andre
virksomheter. Konseptet er utviklet av konsulentfirmaet Kuanshi Consulting , og oppdragsgiverne er DR Rytmisk (ved Jan Sneum) og Kunststyrelsen (som er underlagt Kulturministeriet).

Med dette tar danskene konsekvensen av at det i musikkverdenen internasjonalt nå er stor fokus på Danmark og Norge, og man har sett hen til norske måter å organisere seg på. På lanseringen i DR den 19. ds. deltok også Eivind Brydøy fra managementet til Kaizers Orchestra, som foredro om hvordan de jobbet strategisk for
å nå ut i Europa.

DR Rytmisk m.fl. vil også følge opp med å lansere en ny festival for nordisk elektronika til høsten i København.

Det har vært og er til dels stor uenighet i det danske musikkmiljøet om bl.a. prioriteringen av MIDEM og det danske åpningsshowet (som er en storsatsing), men nå forsøker man å legge det bak seg og se framover. Viktige begivenheter for MED i 2004 vil være MIDEM, SXSW, Spot-festivalen i Århus, Roskilde-festivalen, POPKOMM og SPOT DK i Norge i november.

Det synes klart at denne satsingen også åpner opp nye samarbeidsmuligheter mellom dansk og norsk musikkliv/bransje, og som også kan tenkes inn i en 2005-ramme. Den norske ambassaden i København vil ha fortsatt kontakt med SPOT og og DR Rytmisk om dette – bl.a. omkring den nye elektronika-festivalen til høsten.

Publisert:

Del: