Pierre Schaeffer ville inkludere alle slags lyder i musikken. Grønland Kammermusikkfestival inviterer lørdag til feiring av den franske komponisten.

Pierre Schaeffer

Pierre Schaeffer (1910-1995) regnes ofte som grunnleggeren av den grenen av den elektroakustiske musikken som kalles Musique Concrète. Den konkrete musikken består av innspilt lyd (derav konkret), hvor biter av lyden er klipt og redigert uten hensyn til at lydens kilde skal kunne gjenkjennes. Altså en musikk som er abstrahert fra den virkelige verden, ikke som en musikk gjenskapt fra et notebilde. Den er også forskjellig fra den elektroniske musikken, hvor ideen i hovedsak var at lyden skulle være laget av elektronisk utstyr. Det førte også ofte til at den musikken fremsto som strammere komponert.

Radikal kost
Musique Concrète var radikal kost selv i etterkrigseuropa, hvor mange komponister var på leting etter et nytt musikalsk språk som ikke var skandalisert av propagandistiske formål. Modernismen skjøt også fart på denne tiden. Det ble lagt vekt på at musikken skulle kunne ha sin egen indre logikk, og ikke være avhengig av ytre legitimitet på noen måte.

Schaeffers viktigste bidrag var ideen om lyd som klangobjekt; et klangobjekt som kunne bearbeides og lyttes til på mange måter. Blant disse lyttemåtene er det den reduserte lyttingen som assosieres sterkest til Pierre Schaeffer, kanskje fordi det er langs den lytteaksen at man får mest ut av den tradisjonelle elektroakustiske musikken, eller den akusmatiske musikken.

Den nye folkemusikken
I dag er ikke elektronisk lyd lenger noe vi reagerer på – den er overalt og former hverdagslivet på måter vi sjelden tenker over. Elektroniske verktøy og elektronisk bearbeiding er nå blitt så vanlig at man trygt kan si at den elektroniske musikken har blitt den nye folkemusikken. Men dette betyr også at begrepet elektronisk musikk beskriver noe annet nå enn det gjorde tidligere; i dag viser det til et utall musikalske stilarter og andre kunstuttrykk med lyd som strekker seg fra enkel dansemusikk via kompliserte, nøyaktige komposisjoner hvor til og med rommet er eksakt definert, til grunnende og filosofiske uttrykk som kan sies å springe mer ut av visuell kunst.

Toglyd garanteres
For å ta pulsen på hvordan Schaeffers lydobjekt kan gjenfinnes i dagens uttrykk, arrangerer NOTAM i samarbeid med Ny Musikk en åpen samling i Cafeteateret, Hollendergaten 8, Oslo, på lørdag den 4. desember, kl. 14:00.

Dagen er lagt opp som en uformell samtale med innledning av Rob Young fra the Wire, og med musikkinnslag fra Therese Birkelund, Harald Fetveit, Natasha Barrett, Asbjørn Flø, Otomo Yoshihide, Sachiko M, Rolf Wallin og Jana Winderen.

Gratis inngang loves – jernbanelyd garanteres.

Publisert:

Del: