Et kunstner- og artistopprop krever at styret i Cultiva-stiftelsen i Kristiansand må erstattes.

Erlend Ropstad

I april i år vedtok styret i Cultiva ny strategi for perioden 2011 – 2022.

Les også: Barnebyen Kristiansand

Målet til Cultiva er å “bedre levekårene i Kristiansand ved å legge grunnlaget for at alle barn får de beste rammebetingelsene for livsutfoldelse, å gjøre Kristiansand mer attraktiv for foreldre ved å skape den beste rammen for barns oppvekst, og å videreutvikle Kristiansand for å sikre at byen fortsatt har rollen som barnefamilienes ferieby nr. 1.”

— Vi har tro på at en satsing på barn og unge vil ha en positiv effekt på å sikre arbeidsplasser og gode levekår, sa styreleder Ansgar Gabrielsen ved lanseringen av strategien.

Cultiva skal også legge om arbeidsform fra å være en passiv mottager av søknader, til selv å definere prosjekter for deretter å søke passende samarbeidspartnere.

Mistillit mot styret
Nå har en gruppe på nærmere 50 utøvende kunstnere og musikere som er tilknyttet Kristiansand skrevet under på mistillitserklæring mot styret i Cultiva på bakgrunn av den nye strategien. Det følger etter at flere forfattere i Kristiansand oppfordret til boikott av Cultiva tidligere i mai.

Les erklæringen på denne siden hos Fædrelandsvennen.

Artist Erlend Ropstad støtter mistilliten og mener at Cultiva verken i styret eller i administrasjon har kompetanse til å gjøre kunstfaglige vurderinger.

— Når de forvalter en offentlig pengesekk på flere milliarder som skal bevilges til kunst og kultur bør man ha kunstfaglig kompetanse i systemet, og det har ikke Cultiva. Det er essensen i kritikken. I tillegg til det kommer det at Cultiva i den siste visjonen presentert at de skal satse mer på barn og unge. Det er utrolig uambisiøst for en by som er kjent for opplevelsesindustri for barn og Kaptein Sabeltann. Det er akkurat det vi som driver med kunst og kultur i den byen er lei av. Men det er trygt for Cultiva, for det finnes allerede mye kompetanse på kommersiell barnekultur i Kristiansand.

Ropstad er også kritisk til omleggingen av tildelingsstrategien.

— Det virker som det er lagt opp til at de skal være bevilgende myndigheter og at selve styre skal fordele disse pengene på egenhånd gjennom å snakke med søknadsskrivere og selv vurdere prosjektene. Skal de ha en slik ordning må de først og fremst ha kompetanse på hva de uøvende driver med. Det er en forutsetning for å gjøre gode bevilgninger, mener Ropstad.

Musikkbransjen mister støttespiller
Kjetil Nordhus er daglig leder i SØRF, som er Sørnorsk kompetansesenter for rytmisk musikk, men har skrevet under på mistillitserklæringen som artist. Nordhus mener musikkbransjen i Kristiansand mister en støttespiller til å vokse videre og bli bærekraftig.

— I forkant av strategiomleggingen har Cultiva vært opptatt av å bygge opp musikkbransjen i Kristiansand. Det at de nå vil fremme kultur for barn og unge er en u-sving i forhold til å det bygge musikkbransjen til å bli levedyktig. Det kan virke som de har vært misfornøyd med resultatene som er oppnådd disse fire årene – men det mer enn fire år å bygge opp en bransje som var ganske fraværende i Kristiansand tidligere, sier Nordhus.

Nordhus understreker at Cultiva ikke er et være eller ikke være for musikkbransjen på Sørlandet. Han mener den positive utviklingen vil fortsette avhengig av Cultivas prioriteringer, selv om enkeltprosjekter delfinansiert av Cultiva kan forsvinne.

— Det betyr ikke at vi ikke er uenig i den u-svingen Cultiva har gjort. Selv om musikk har vært en av hovedsatsningene har det gått relativt lite penger til musikkprosjekter. Det er mange som tror at vi bare kunne knipse og så har vi fått det vi ville, men det har absolutt ikke vært slik.

Kristiansand = barnas by
Nordhus bemerker at Cultivas betoning av kunst og kultur som kun et middel for å sikre Kristiansands status som barneby nr. 1 har falt flere i miljøet tungt for brystet.

— At egenverdien i kunst og kultur er totalt borte har falt mange tungt for brystet. Mange av de som er med på oppropet har gitt opp Cultiva, men for mange er dette dråpen som har fått et beger til å flyte over og derfor kommer det en kraftig reaksjon igjen, sier Nordhus.

Styreleder i Cultiva, Ansgar Gabrielsen, sier til Fædrelandsvennen at han “på prinsipielt grunnlag ikke vil kommentere innholdet i et skriv som ender med at man har mistillit”.

Kristiansand Kommune vedtok 6. desember 2000 å etablere Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse (Cultiva). Cultiva forvalter per 31.08.10 1.359 millioner kroner. Realavkastningen brukes til investering.

Publisert:

Del: