Spurkeland tiltrer stillingen til høsten.

Charlotte Spurkeland, © Privat

Styret i Kultur Vest AS har tilsatt Charlotte Spurkeland i stillingen som daglig leder. Hun etterfølger Kristin Øygarden, som har ledet Kultur Vest siden 2015.

-Kultur Vest har i løpet av de siste årene løftet seg både innen synlighet, myndighetskontakt og kompetansebygging. Organisasjonens medlemmer har styrket sin satsning på fellesskapet som Kultur Vest representerer, og samarbeidet er tettere og dypere på flere felt enn før. Med Charlotte Spurkeland har vi sikret oss en daglig leder som kan løfte organisasjonen vår videre. Spurkeland er godt kjent for de fleste i kultursektoren og har bred erfaring fra politikk og myndighetskontakt. I tillegg har hun ledererfaring samt god erfaring med prosjektledelse som vil være viktig i det videre arbeidet i organisasjonen, sier Gert Atle Gundersen, leder av tilsettingsutvalget i Kultur Vest i en pressemelding.

Om Kultur Vest
Kultur Vest AS er en medlemsorganisasjon for profesjonelle kulturaktører i Bergensområdet og har som formål å legge til rette for samarbeid og samhandling i et overordnet og langsiktig perspektiv.

Organisasjonens ambisjon er at Bergensregionen skal være blant de beste i Europa for produksjon og formidling av kunst og kultur. En forutsetning for dette er arenaer i toppklasse innen musikk, teater, opera, dans og visuell kunst.

Kultur Vest har følgende medlemmer: BIT Teatergarasjen, Bergen Filharmoniske Orkester, Grieghallen, Den Nasjonale Scene, Bergen Kunsthall, Festspillene i Bergen, Hordaland Teater, Carte Blanche, USF Verftet, Oseana, Bergen Nasjonale Opera og BIT20 Ensemble.

Kristin Øygarden slutter i stillingen som daglig leder for å lede Ordkraft AS i hjembyen Kristiansand. Frem til Charlotte Spurkeland tiltrer stilling til høsten vil styreleder Harald Victor Hove ivareta oppgavene til daglig leder.

Publisert:

Del: