Fremtredende sponsorekspert oppfordrer by:Larm til å revurdere sitt forhold til StatoilHydro. – by:Larm og StatoilHydro er ikke en veldig naturlig kobling, sier førsteamanuensis Anne-Britt Gran på Handelshøyskolen BI i Oslo.

Anne-Britt Gran (Foto:annebrittgran.com)

Av Carl Kristian Johansen

Førsteamanuensis Anne-Britt Gran er faglig leder for bachelorprogrammet Kultur og ledelse på BI i Oslo. Sammen med Sophie Hofplass har Gran forfattet boken Kultursponsing, som ble omtalt på Ballade i fjor.

— Hvis det er så stor motstand mot StatoilHydro blant by:Larms egne aktører bør de vurdere om dette samarbeidet er en god idé. by:Larm bør orientere seg blant sine egne om dette er representative holdninger eller ikke. I media elsker man slike kontroverser og i dette tilfellet får gjerne kontroversen mer oppmerksomhet enn vinneren av stipendet. by:Larm har tidligere sagt at de ikke har problemer med Statoil Hydro, men by:Larm bør vurdere igjen om samarbeidet med StatoilHydro er lurt for by:Larms image, sier Gran til Ballade.

De siste dagene debatten om koblingen mellom by:Larm og StatoilHydro blusset opp igjen. Kritikken har vært rettet mot StatoilHydros dårlige miljøimage, og mot påståtte klausuler i sponsorkontraktene som binder artistene til ikke å kritisere oljeselskapet.

Markedsdirektør Oddvar Høie i StatoilHydro opplyste i går til Ballade at det ikke finnes noen slike bindinger i avtalene, uten at det endrer den delen av kritikken mot sponsoravtalen som går på oljeselskapets miljøprofil.

– Hvis flere band trekker seg og det blir masse bruduljer finnes det sikkert andre sponsorer som gjerne vil inn i by:Larm. StatoilHydro og by:Larm er ikke en veldig naturlig kobling i dette markedet, mener Gran, som ser IKEA og Øyafestivalen som en mer vellykket forbindelse.

Gran er også av den oppfatning at by:Larm kan gjøre seg litt mer kostbare i sponsormarkedet.

— Kanskje by:Larm skal tenke at de er en så kul merkevare at de kan være litt mer selektive med hvem de skal koble seg opp mot.

— Kanskje sponsormarkedet er bedre i 2010 når de skal inn i nye forhandlinger, sier hun.

— Ripe i lakken for StatoilHydro

Gran sier til Ballade at tendensen i sponsorfeltet er at store aktører som DnBNOR og StatoilHydro blir mer og mer strategiske i sin omgang med kulturlivet, fordi slike avtaler brukes mer og mer som markedsføringsverktøy.

— Samarbeidet med by:Larm er nok noe som StatoilHydro tror er veldig fint å ha på sin CV og noe de vil bruke pro-aktivt. Når et band eller en artist hever seg opp i makthierarkiet og sier nei til å bli brukt i en slik sammenheng, uansett hva grunnen er, vil det bli en ripe i lakken for StatoilHydro. Det er ikke bra for det ungdomsimaget StatoilHydro prøver å oppnå i denne sammenhengen. Det er en maktdemonstrasjon når artister sier at de ikke vil ha på seg et samarbeid med StatoilHydro.

by:larm har største glede av et slikt samarbeid rent økonomisk, mens samarbeidet betyr mest for Statoils image, mener Gran.

— Imagemessig betyr dette mest for StatoilHydro. Overfor et ungt publikum og sine egne unge ansatte er den negative medieomtalen et prestisjetap for StatoilHydro.

— Jeg vil anta at StatoilHydro gjennom avtalen med by:Larm forsøker å posisjonere seg litt blant de unge og kreative. Det må være grunnen til at de vil henvende seg til en gruppe mennesker som ellers står veldig langt fra StatoilHydro, sier Gran.

Publisert:

Del: