Etaten går fortsatt inn for å kutte støtten, men festivalen er fornøyd.

Etter at Oslo kommunes Kulturetat gikk inn for at støtten til festivalen by:Larm bør kuttes fra budsjettet i 2012, har det vært spekulert i om det betyr at festivalen flytter fra Oslo. Byråden i Bergen var sogar på banen og lovet festivalen støtte om den ville ta turen over fjellet.

Slik blir det ikke – i en pressemelding i dag gjør festivalledelsen det klart at de blir i Oslo i 2012.

Avgjørelsen kommer etter et møte mellom ledelsen og kulturetaten, hvor en del uriktige opplysninger i etatens innstilling har blitt oppklart. Etaten har videresendt informasjonen til byråden.

Etaten innstiller fortsatt på at støtten bør kuttes, men festivalledelsen sier de er “fornøyd med at byråden etter å ha mottatt tilleggsdokumentet vil kunne ta en avgjørelse på grunnlag av korrekt informasjon.”

Publisert:

Del: