Fra høsten 2014 er det elevene i Akershus fylke som får ta del i det treårige prosjektet.

Bygda dansar er et nasjonalt danseprosjekt for elever i videregående skole med formidling av folkedans og folkemusikk fra et fylke.

På bakgrunn av søknad velger Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Rff-senteret) ut fylker som mottar prosjektet og prosjektstøtte i 3 kalenderår. Prosjektets totaløkonomi er i overkant av 3 mill, med økonomisk egenandel fra fylkeskommunen på kr 450.000.

Det kreves grundig forarbeid for å komme i betraktning, og det er krav om utstrakt regionalt samarbeid, både mellom frivillige organisasjoner og fylkeskommunen og videregående skoler.

I Akershus tuftes samarbeidet på et langvarig samarbeid mellom søkeren SAFFA (Samarbeidsorganet for folkemusikk og folkedans i Akershus), Akershus musikkråd og Akershus fylkeskommune.

Gir kontinuitet
I begrunnelsen for tildelingen påpekes det blant annet at «Akershus har eit spanande repertoar i dans og musikk som speglar både by og land. Fylket har gjennom lang tid arbeidd målretta med rekruttering og har fleire aktive lag i både spel og dans. Det lovar godt for eit Bygda dansar prosjekt», sier Gro Marie Svidal, prosjektleder ved Rff-sentret ved NTNU.

Marianne Tomasgård, prosjektleder i SAFFA, er glad for oppstarten i 2014.

— Det betyr at vi får kontinuitet i fortsettelsen av barne- og ungdomsprosjektet Spillevinka, som vi har drevet siden 2011, sier hun i en pressemelding.

— Prosjektet vil øke våre ungdommers kjennskap til dans, og skape gode møteplasser for ungdom i hele fylket.

Bygda dansar startet i 2001 i Sogn og Fjordane har siden vært gjennomført i fem fylker.

Publisert:

Del: