Festivaler og konsertarrangører er blant dem som ikke får den forventede hjelpen i momskompensasjonsordningen.

© Buskerud SV

1. januar 2010 trådte en egen momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner i kraft. 196 millioner ble overført fra en tidligere ordning, og sammen med en økning på 412 millioner kroner ble bevilgningen i 2011 på 608 millioner kroner.

Regjeringens mål er at ordningen skal trappes opp med totalt én milliard kroner fram mot 2014, noe som vil bety at momskompensasjonen som tilbakebetales frivillige lag og organisasjoner da skal utgjøre 1,2 milliarder.

Les også: Oslo World Music Festival skilles fra Rikskonsertene

— En skuffelse
I budsjettet for 2012 foreslås det å øke ordningen med 18,5 millioner til 627 millioner kroner. Det er mindre enn mange hadde håpet på.

— Her har lovnadene vært så massive at dette er midler våre organisasjoner hadde regnet med å få. Det er egentlig den store skuffelsen i kulturbudsjettet. At de må knipe såpass mye overrasker oss mye, sier Magnar Bergo, daglig leder i Norsk Musikkråd.

— Den lave økningene nå betyr at det blir enda tøffere å nå målet senere. Regjeringen har lovet en opptrapping, og da er det ikke unaturlig at organisasjonen som skal ha disse midlene forventer en jevn stigning. Her synes jeg regjeringen svikter, sier Bergo.

Les også: Operaen ba om 52 millioner, fikk 20,4

Ekstremt viktig ordning
Kari Grete Jacobsen, daglig leder i Østnorsk jazzsenter, er også skuffet.

— Økningen på 18,5 millioner er bare en indeksregulering og ikke en reell økning. Nå får regjeringen et desto større beløp å ta igjen i 2013 og 2014. Det kan virke som de har begynt å få kalde føtter når det ikke kommer større økning i år. Jeg er redd for at de ikke klarer å holde det de har lovt.

Jacobsen mener ordningen er ekstremt viktig for alle som er organisert som frivillige lag og foreninger, noe de alle fleste arrangører, festivaler og andre type organisasjoner i musikklivet er.

— Når man er organisert som forening betaler man full moms, man får ikke igjen momsen slik bedrifter i næringslivet gjør. Denne ordningen er en kompensasjon for dette. I 2010 var det søkt om 1,2 milliarder kroner i momskompensasjon. Det vil si at for klubber og andre arrangører innenfor, rock, jazz og folkemusikk ville denne ordningen betydd flere kroner enn arrangørstøtten i Kulturrådet. Hvis det totale behovet er på 1,2 milliarder kroner får man i dag igjen halvparten av det som er lovet i 2014, sier Jacobsen.

Publisert:

Del: