NISS tilbyr fra høsten av studier i hele bredden av lydproduksjon.

— Norge har allerede flere gode høyskoletilbud innen lyd. De er imidlertid veldig spesialiserte, eller har lydfag kun som en mindre del av utdanningsforløpet. Det at vi nå også i Norge kan tilby en høyskoleutdanning som favner bredden av lydfag, gjør dette til noe nytt., sier førsteamanuensis Tore Teigland, Faglig leder ved Avdeling for lydproduksjon i en pressemelding.

 

Et kvalitetsstempel
Høgskolegodkjenningen innebærer at studentene får studiepoeng. Studenter kan velge å fullføre en bachelor ved samarbeidende universiteter i England eller Australia.
 
— Det er gledelig at vi nå, som en del av prosessen med å etablere NISS som høyskole, har fått en akkreditering av lydproduksjonsutdanningen og kan starte høyskolestudiet kommende høst. Dette opprinnelige NISS-studiet ble startet i 1984, da som utdanning av lydteknikere i NRK, sier Jørgen H. V. Gjerdrum, rektor ved Nordisk Institutt for Scene og Studio.

Publisert:

Del: