INNLEGG: – Bystyret i Bergen har vedtatt nye retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen for perioden fra 2008 til 2012. Det kan virke som små endringer, men konsekvensene kan bli store, også for kulturlivet i byen. Det frykter Frøydis Moberg, daglig leder i Bergens Rockaktører, BRAK.

Frøydis Moberg (BRAK)

Av Frøydis Moberg

Bystyrets vedtak medfører blant annet at alkoholsalget stopper kl 02.30, mot kl. 03.00 som det er i dag. Samtidig vil skjenketiden for utendørsserveringen bli utvidet frem til kl. 01.00, mot kl. 24.00 i inneværende reglement.

De nye skjenkereglene er blant annet begrunnet med at man skal prøve å begrense rusrelatert gatevold, og BRAK, som representant for rundt 40 av byens arrangører, er helt enig at det viktig å sette inn tiltak for redusere denne. Alle BRAKs arrangørmedlemmer er inneforstått med at med arrangørvirksomhet og skjenketillatelse kommer det forpliktelser, og disse er de mer enn villig til å ta på seg. Byens kulturarrangører er allerede svært bevisst sitt ansvar, og ser veldig alvorlig både på sikkerhet for sitt publikum, for sine ansatte, i tillegg til sikkerheten til byens øvrige befolkning. La det ikke være noen tvil om det.

Derimot er BRAK ikke enige i at en innstramming av skjenketiden på en halvtime vil ha noen effekt på rusrelatert gatevold, snarere tvert imot. Vi mener at med de nye skjenkereglene vil man bare konsentrere folkemassene på nattestid ytterligere, og dermed risikerer man enda mer bråk i sentrum.

I tillegg til dette ligger det økonomiske konsekvenser for kulturtilbyderne i vedtaket. Helårsarrangøren sliter allerede med å få endene til å møtes, og halvtimen som kuttes bort kan medføre store økonomiske konsekvenser. De fleste kulturaktørene i Bergen kombinerer kulturelt innhold med skjenking, og grunnen til dette er såre enkel: Alkoholsalget på byens konsertscener subsidierer kulturtilbudet.

Kulturarrangementene er i stor grad underskuddsprosjekter, så dersom omsetningen går ned kan konsekvensen bli at man ser seg nødt i kutte i kulturtilbudet. Med andre ord, Kulturbyen Bergen blir dermed fattigere på kultur.

Så da sitter man jo igjen og lurer, hvem er det egentlig disse nye skjenkereglene skal være til gode for?

Hvorfor ikke heller fokusere på tiltak som hyppigere kontroller, sikkerhetskompetanse, vurdering av tiltak på den nattlige logistikken rundt taxi- og nattbusskøer og vakthold ved nattåpne kiosker, og ikke minst hyppigere nattbusser og generelt forebyggende arbeid?

Det er her man virkelig kan utgjøre en forskjell, og likevel ivareta det gode kulturtilbudet i byen vår.

Frøydis Moberg er daglig leder i Bergens Rockaktører, BRAK. BRAK er interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i Bergensregionen. BRAK driver landets første regionale kompetansesenter for rytmisk musikk, og skal bidra til å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet. BRAK har denne hjemmesiden.

Publisert:

Del: