9. januar 2009 skifter Forsvarets Musikkorps Vestlandet til sjøforsvarets uniformer.

Forsvarets Musikkorps Vestlandet (Foto: Trine Løtvedt, www.FMKV.no)

Helt siden 1792 har et av de ledende profesjonelle korpsene i Norge hatt hærens uniformer som arbeids- og konsertantrekk. Dette året skifter Forsvarets Musikkorps Vestlandet til sjøforsvarets uniformer.

”Hensikten er å gi korpset et uttrykk som er mer i takt med den militære og maritime kultur som omgir korpset daglig og som passer til den militære profil slik denne oppfattes av eksterne samarbeidspartnere i korpsets hjemmeområde. Generalinspektøren for Sjøforsvaret med stab flytter også fra Oslo til Bergen fra 1. august 2009, slik at et korps i blått er en naturlig følge med dette,” skriver korpset i en pressemelding.

En annen målsetning er at Forsvarets musikkorps Vestlandet skal styrke den militære kultur som omgir korpset, det maritime Vestland og ikke minst videreutvikle den lokale tilknytningen i byene Bergen og Stavanger, hevdes det videre.

Forsvaret har 5 profesjonelle korps, og når Forsvarets musikkorps Vestlandet nå skifter til sjøforsvarets uniformer blir de sammen med Kongelige Norske Marines Musikkorps, populært kalt Marinemusikken, de to korps i blå uniformer.

Kongelige norske marines musikkorps skal ivareta Sjøforsvarets behov for omdømme og rekruttering i en landsdel hvor 2/3 av den norske befolkningen bor, og ha et nasjonalt anliggende nedslagsfelt. Begge korpsene skal foruten å dekke behovene til Sjøforsvaret, tilby Forsvaret, det sivile samfunn og andre interessenter et bredt spekter av musikalske arrangementer som gjenspeiler det moderne Forsvaret, avslutter korpset i meldingen.

Forsvarets Musikkorps Vestlandet ble nylig kåret til årets utøver 2008 av Norsk Komponistforening. Årets første konsert finner sted førstkommende fredag i Haakonshallen Bergen. For vårprogrammet for øvrig se korpsets hjemmesider.

Publisert:

Del: