Bjellesauprisen ble innstiftet av FONO i 1994 og tildeles ved jevne mellomrom personer eller institusjoner som, ved å vise vei (være Bjellesau), har gjort en helt spesiell innsats for norsk musikk. Årets utmerkelse gikk til kulturminister Valgerd Svarstad Haugland, for hennes engasjement for norsk musikk, både politisk og i etermediene.

Valgerd Svarstad Haugland (offisielt)

— Kulturminister Svarstad Haugland tildeles prisen fordi hun tar norsk musikkproduksjon alvorlig, forteller en pressemeddelelse fra prisutdeleren, FONO, som videre begrunner tildelingen slik:
* Hun er den eneste kulturministeren som har filleristet de store radiokanalene og deres mangelfulle bruk av norsk musikk. Resultat: I dag lover både Kanal 4 og P4 minst 35 prosent norsk musikk på radio.

* Hun har gått i bresjen for å sikre og opprettholde NRKs distriktskontorer som er blant dem som virkelig spiller mye norsk musikk på radio – derfor er distriktskontorene viktige for norsk musikkproduksjon.

* I Bondevik IIs politiske plattform – Sem-erklæringen – står det: “Samarbeidsregjeringen vil: (…) forbedre innkjøpsordningen for fonogrammer”. Regjeringens fremlegg til Statsbudsjett 2004 foreslår ” Mer til formidling av norsk musikk. Innkjøpsordningen for fonogram under Norsk kulturråd foreslås økt med 3 mill. kroner. Departementet vil sikre innkjøp av en større del av viktige produksjoner med norske musikere og norskkomponert musikk. Dette er en økning på 46 prosent i forhold til 2003″.

* I Kulturmeldingen som statsråden fremla tidligere i høst, får norsk fonogramproduksjon for første gang en helhetlig omtale.

Prisen ble overrakt fredag 17. oktober under FONOgramseminaret 2003, på Toten Hotell.

Tidligere “bjellesauer” er: NRK P1 v/Per Ole Hagen, Kirkelig Kulturverksted v/Erik Hillestad, Voices of Wonder v/Ketil Sveen og Dag Krogsvold, Norske Gram v/Gunnar Hordvik, Grappa Musikkforlag v/Helge Westbye, Rockefeller Scene v/Hans A. Lier, Åge Aleksanderen, Per Eirik Johansen, Rune Larsen og Jan Eggum.

Publisert:

Del: