Den danske komponisten Hans Abrahamsen hadde sitt internasjonale gjennombrudd da han som ung komponist ble engasjert av Berlin-filharmonien til å skrive et bestillingsverk. Han skapte da det mye roste orkesterverket “Nacht und Trompeten”. Etter dette ble han påfallende stille i mer enn tjue år. De siste årene har Abrahamsen imidlertid begynt å skrive musikk igjen. Nå har norske BIT20 Ensemble spilt hans pianokonsert og fire av hans komposisjoner som bygger på andre komponisters musikk, inn på CD.

BIT 20 Ensemble

Den danske plateetiketten Dacapo Records lanserer innspillingen, som inneholder Abrahamsens verk “Stratification, Nacht und Trompeten”, ”Concerto for Piano and Orchestra” og nykomponerte rekomposisjoner av verk av J.S. Bach, Carl Nielsen, Per Nørgård og Arnold Schönberg.

Utøvere er Danmarks Radios Symfoniorkester under dirigent Thomas Dausgaard og norske BIT20 Ensemble ved dirigent Ilan Volkov. Pianisten Anne Marie Abildskov er solist i pianokonserten.

Hans Abrahamsens musikk karakteriseres av en grunnleggende mildhet, en sjelden og delikat, nesten romantisk lyd.

”Abrahamsens musik besidder en speciel episk kvalitet. Komponisten vil gerne fortælle historier, han vil gerne skabe musikalske billeder for lytteren, men ikke i form af overtydelige former og figurer: Abrahamsens værker røber aldrig deres inderste hemmeligheder, komponisten stiller sjældent de entydige løsninger frem for lytteren. De kommunikerer med hinanden gennem underjordiske gange i materialet, værker taler med og til hinanden, nye frembringelser låner stoflighed og struktur af ældre stykker. Det skaber fælles identitet, genkendelighed uden at identiteten fremstilles direkte, ” skriver den danske musikkviteren Anders Beyer om komponisten.

På denne innspillingen samles trådene i Hans Abrahamsens produksjon. Hans gjennombruddsverk presenteres sammen med et tidlig og et nyere verk i den samme store skala. CDen er avrundet med fire mindre verk for kammerensembler der Hans Abrahamsen går i dialog med musikken til andre komponister.

— Gjennom re-komponering finner jeg meg selv i en annen komponists musikk, har Abrahamsen uttalt. J.S. Bach, Arnold Schönberg, Poul Ruders og Per Nørgårds musikk filtreres gjennom Hans Abrahamsens musikalske bevissthet. Også her er BIT20 Ensemble fortolkere.

Publisert:

Del: