Som landets første symfoniorkester ansetter BFO nå assistentdirigent. Etter dagens dirigent-audition får nå Torodd Wigum en unik sjanse til å jobbe tett sammen med orkesterets sjefdirigent og kunstneriske leder Andrew Litton, orkesterets musikere og organisasjon.

Bergen Filharmoniske Orkester - fioliner (foto: Eirik Reitan)

Torodd Wigum er utdannet som bratsjist ved konservatoriet i Trondheim og ved Norges Musikkhøgskole, og i årene 1994-2000 var han ansatt som solobratsjist i Trondheim Symfoniorkester. Han ble medlem av TrondheimSolistene allerede i 1989, og i 2000 ble han fast tilknyttet dette kammerorkesteret, samtidig som han underviste ved konservatoriet. Han har tatt orkesterlederundervisning hos flere ledende norske dirigenter, i første rekke Terje Boye Hansen og Bjarte Engeset, og ble i 2000 tildelt Sør-Trøndelag fylkes kulturstipendium til videre studier med Daniel Harding.

Ved siden av TrondheimSolistene har Wigum dirigert flere av Forsvarets korps, Trondheim Symfoniorkester og Bergen Filharmoniske Orkester og ledet oppførelser ved TrønderOperaen.

Assistentdirigenten må være tilstede i inntil 30 uker per år som angitt av BFO, inklusive alle sjefdirigentens uker (ca. 16, inklusive turnéer og plateinnspillinger). Assistentdirigenten må kunne overta prøver og evt. konserter på kort varsel i disse ukene, og skal innstudere og dirigere på egen hånd: to familiekonserter, tre nyttårskonserter samt en uke med skolekonserter.

Andre arbeidsoppgaver som må påregnes er workshops, gruppeprøver, arbeid med Bergen Filharmoniske Kor, samt assistere ved prøvespill og innspillinger.

Publisert:

Del: