Festspillenes styre går inn for å endre Festspillenes vedtekter, § 5.2 som i dag kun åpner for å ansette Festspilldirektører på åremål, slik at styret får større fleksibilitet når det gjelder ansettelse av framtidige direktører. Festspillenes tilskuddspartnere staten, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune er orientert om forslaget, og Festspillenes Representantskap skal behandle saken i møte 11. oktober.

Bella Jonsdottir, FiB

Festspillene har de siste årene gjennomgått en rivende utvikling både kunstnerisk, organisatorisk og økonomisk. Fra å være en liten gruppe på 4-5 personer med et budsjett på 16-17 millioner har Festspillene i dag 12 ansatte og en omsetning på nærmere 40 millioner.

— Det kunstneriske spekter utvides og endres kontinuerlig. Festspillene må utvikle seg videre i et samfunn i kontinuerlig forandring og som i stor grad er preget av underholdning og brukskultur. Det er også tidkrevende å bygge opp internasjonale nettverk som er helt nødvendige å for å kunne delta i spennende samproduksjoner. Alt dette krever at Festspillene med direktøren i spissen har evne og kapasitet til å tenke og planlegge langsiktig, heter det i en rykende fersk pressemelding fra Festspillene.

Kravet til langsiktighet rimer etter styrets oppfatning dårlig med dagens vedtekts-bestemmelser på 4 + 2 år. Styret går inn for at direktør først alltid skal ansettes på åremål, slik det gjøres i dag. Etter utløp av første åremålsperiode bør styret kunne ha frihet til å tilby en ny åremålsperiode, eventuelt fast ansettelse.

Styret har på denne bakgrunn tilbudt Bergljót Jónsdóttir fast ansettelse – et tilbud hun har takket ja til.

— Festspillene befinner seg i en spennende fase – jeg har lyst til å være en drivkraft i arbeidet med å utvikle festivalen videre, å utløse det potensiale jeg tror Festspillene har, sier Jónsdóttir i en kommentar.

— Styret er glad og stolt over at Bergljót Jónsdóttir ønsker å fortsette som festspilldirektør. Med sin energi, sitt pågangsmot og sin kunstneriske teft har hun greidd å befeste og styrke Festspillenes posisjon som et nasjonalt kulturelt kraftsentrum, og vi tror at hun også i framtiden vil ha mye å tilføre Festspillene, uttaler styrets formann Jannik Lindbæk.

Publisert:

Del: