Opera Bergen og Den Nye Opera samarbeider om barneopera “til beste for positiv utvikling for operasaken i regionen” heter det i en felles uttalelse.

Håkonshallen, fra www.ulriken.no

Det er ikke til å stikke under en stol at Opera Bergen og Den Nye Opera har hatt sine opphetede diskusjoner. Nå har de bestemt seg for å samarbeide om en barenopera.

Den Nye Opera presenterer barneoperaforestillingen ”The Two Fiddlers” av Peter Maxwell Davies som en del av sitt program for 2009. Den Nye Opera vil i denne oppsettingen benytte seg av den kompetanse og erfaring som Opera Bergen besitter, som det heter i en felles pressemelding.

Den Nye Opera har besluttet å outsorce til Opera Bergen, ansvar for konsept, produksjon og gjennomføring av The Two Fiddlers.

Prosjektet er en viktig milepæl i et felles ønske om å ta vare på og videreutvikle alle deler av regionens operamiljø, heter det i den felles uttalelsen.

Operaen får premiere i Håkonshallen i Bergen 15.april 2009, og det spilles seks skoleforestillinger. Operaen settes på ny opp med 6 tilsvarende forestillinger samme sted høsten 2009. I denne sammenheng vil produksjonen bli inntatt i i Den Nye Operas sesongprogram for 2009-2010.

De to styrelederne understreker i en kommentar at dette er første skritt for å forene alle gode krefter for på den måten å bruke de samlede økonomiske ressurser på en best mulig måte. Dersom dette samarbeidsprosjektet blir så godt som begge parter håper, vil dette danne grunnlag for et videre og tettere samarbeid.

Publisert:

Del: