Publisert:

Del:

Opera Bergen og Den Nye Opera samarbeider om barneopera “til beste for positiv utvikling for operasaken i regionen” heter det i en felles uttalelse.

Håkonshallen, fra www.ulriken.no

Det er ikke til å stikke under en stol at Opera Bergen og Den Nye Opera har hatt sine opphetede diskusjoner. Nå har de bestemt seg for å samarbeide om en barenopera.

Den Nye Opera presenterer barneoperaforestillingen ”The Two Fiddlers” av Peter Maxwell Davies som en del av sitt program for 2009. Den Nye Opera vil i denne oppsettingen benytte seg av den kompetanse og erfaring som Opera Bergen besitter, som det heter i en felles pressemelding.

Den Nye Opera har besluttet å outsorce til Opera Bergen, ansvar for konsept, produksjon og gjennomføring av The Two Fiddlers.

Prosjektet er en viktig milepæl i et felles ønske om å ta vare på og videreutvikle alle deler av regionens operamiljø, heter det i den felles uttalelsen.

Operaen får premiere i Håkonshallen i Bergen 15.april 2009, og det spilles seks skoleforestillinger. Operaen settes på ny opp med 6 tilsvarende forestillinger samme sted høsten 2009. I denne sammenheng vil produksjonen bli inntatt i i Den Nye Operas sesongprogram for 2009-2010.

De to styrelederne understreker i en kommentar at dette er første skritt for å forene alle gode krefter for på den måten å bruke de samlede økonomiske ressurser på en best mulig måte. Dersom dette samarbeidsprosjektet blir så godt som begge parter håper, vil dette danne grunnlag for et videre og tettere samarbeid.